Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Möten med pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet har 6 möten per år. Inför varje ordinarie möte hålls normalt ett öppet beredningsmöte. Dit är alla som är intresserade av frågor som rör äldre välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Inga öppna beredningsmöten 2021

Pensionärsrådet har inte bokat in några öppna beredningsmöten under 2021 på grund av den pågående coronapandemin. När det blir säkert att träffas igen kommer rådet åter att bjuda in till öppna beredningsmöten.

Ordinarie möten under 2021

 • 11 februari
 • 4 mars
 • 6 maj
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 2 december

Representanter i pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet består av totalt 13 ledamöter och 13 ersättare.

Åtta ledamöter och ersättare representeras av pensionärsorganisationer. Fem ledamöter och ersättare representeras av de kommunala nämnderna.

Kommunstyrelsen utser vilka organisationer som ska vara representerade i pensionärsrådet. Organisationerna ska vara riksorganisationer som bedriver verksamhet i kommunen genom sina lokalföreningar.

Antal ledamöter från respektive organisation bestäms bland annat med hänsyn till antalet medlemmar.

Ledamöter

 • Stephen Jerand (KD), Kommunstyrelsen
 • Lise Hjemgaard Svensson (M), Vård- och omsorgsnämnden, ordförande
 • Magnus Andersson (C), Miljö- och samhällsnämnden
 • Per Lundgren (C), Kultur- och fritidsnämnden
 • Andreas Köhler (M), Tekniska nämnden
 • Alvi Berglund, PRO
 • Gertrud Nygren, PRO
 • Inger Breil, PRO
 • Margareta Halvarsson, SPF Seniorerna, vice ordförande 2021
 • Margaretha Mooe Helleren, SPF Seniorerna
 • Britt Wikman, SKPF Pensionärerna, vice ordförande 2020
 • Christina Bondelid, SKPF Pensionärerna
 • Kalle Olsson, Visions pensionärssektion

Ersättare

 • Christina Hedin (V), Kommunstyrelsen
 • Anton Waara (S), Vård- och omsorgsnämnden
 • Anders Edvinsson (S), Miljö- och samhällsnämnden
 • Maria Nerpin (S), Kultur- och Fritidsnämnden
 • Jean Luc Kabisa (S), Tekniska nämnden
 • Bo Örjan Försth, PRO
 • Inger Könberg, PRO
 • Katrin Wallin, PRO
 • Björn von Essen, SPF Seniorerna
 • Marit Borg, SPF Seniorerna
 • Eivor Hagström, SKPF Pensionärerna
 • Per-Håkan Högmark, SKPF Pensionärerna
 • Margareta Pettersson, Visions pensionärssektion

Reglemente

Det kommunala pensionärsrådets uppgifter och arbetsformer framgår av ett särskilt reglemente som Kommunfullmäktige har fastställt. Där står det bland annat att pensionärsrådet är ett rådgivande, och inte ett beslutande, organ. Pensionärsrådet arbetar för att kommunen ska ta hänsyn till pensionärers intressen.

Via pensionärsrådet ska kommunens nämnder och styrelser informera om, och hämta in synpunkter på, förslag till förändringar som rör pensionärer. Rådet ska även få möjlighet att yttra sig innan kommunen fattar beslut.

Rådet är inriktat på allmänna frågor som berör bland annat samhällsplanering och omsorg. Däremot behandlar rådet inte frågor som rör enskilda människors förhållanden eller personalfrågor.

Kommunala pensionärsrådets reglemente Pdf, 180.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-05-20