Klimat och miljö

I Östersund vill vi att även kommande generationer ska få ett gott liv. Därför har vi beslutat att ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om klimat och miljö i Östersund och hur du kan bidra till att vi får uppleva snö och is även i framtiden.

Mål

  • Östersunds kommun ska vara klimatneutral, fossilfri och energieffektiv till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
  • Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfri och energieffektiv till 2025.

Läs mer om hur vi ska nå dit i Klimatprogrammet och klimatstrategin,

Sidan uppdaterad 2023-12-20