Frivilliguppdrag

Tre personer på picknick

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Vi har alltid behov av dig som är intresserad att ta på dig ett frivilliguppdrag!

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Olika frivilliguppdrag för privatpersoner

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid. Ett krav är erfarenhet av barn och ett intresse för människor.

Ni har en stabil familjesituation där er familj känner att ni har tid och engagemang för ett barn som behöver det. Det ska vara ett hem där barnet kan ingå i familjegemenskapen, är accepterat och välkommet och där barnet känner tillit till er.

Familjehem - läs mer om uppdraget och hur ni anmäler ert intresse

Frivilliguppdrag inom vård och omsorg

Som frivillig inom vård och omsorg kan du hjälpa till i de aktiviteter som kommunen erbjuder på mötesplatser och särskilda boenden.

Läs mer om frivilliguppdrag inom vård och omsorg

God man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

God man och förvaltare - information om vad uppdragen innebär och hur du anmäler ditt intresse

Hyr ut din bostad

Har du husrum över och vill få en extra fast inkomst? Genom att hyra ut din bostad kan du bidra till att kompetens som behövs stannar kvar i Östersund.

Tips att tänka på om du vill hyra ut din bostad

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär framför allt att vara medmänniska. Barn vill och behöver bli sedda. Du och din familj kan bli kontaktfamilj för ett barn som skulle må bra av extra kontakt med andra vuxna. Du kan hjälpa ett barn som behöver särskild träning och stimulans.

Kontaktfamilj - läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse

Kontaktperson

Som kontaktperson behöver du inte någon speciell utbildning eller erfarenhet. Det är ditt engagemang som är viktigt. Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar - dock minst 18 år gammal. Vi behöver också både män och kvinnor. Du bör räkna med att ha uppdraget under en längre tid - minst ett år.

Kontaktperson - så anmäler du ditt intresse

Stödfamilj LSS

Som stödfamilj inom LSS kan ni hjälpa till att avlösa familjer som har barn med funktionsnedsättning. Ofta vistas barnet hos er i stödfamiljen en till flera helger i månaden och ibland under vissa skollov.

Stödfamilj LSS - mer information och hur ni anmäler ert intresse

God man för ensamkommande barn

En god man träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Han eller hon ansvarar för barnets personliga förhållanden och jobbar för att tillvarata barnets rättigheter. En god man företräder barnet i såväl personliga som ekonomiska och rättsliga frågor.

God man för ensamkommande barn - läs mer om uppdraget och hur du anmäler ditt intresse

För frivilliguppdrag får du en viss ersättning. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper men intresse och engagemang räcker ofta långt. Och kom ihåg – du får alltid stöd i ditt uppdrag!

För organisationer, företag och föreningar

Samarbete med civila samhället - Civilsamhällelotsen

Har din organisation en idé om samarbete som leder till att fler blir inkluderade på arbetsmarknaden? Det finns många aktörer i det civila samhället som arbetar med och för individer och grupper som är i behov av att etablera sig på arbetsmarknaden. För att kommunen lättare ska kunna samarbeta med aktörer i det civila samhället har vi startat Civilsamhälleslotsen.

Civilsamhällelotsen - läs mer om vad det är och hur du kommer i kontakt med kommunen

Ta emot praktikanter, lärlingar och tillfällig personal

Har du som företagare möjlighet att ta emot praktikanter, lärlingar, sommarvikarier eller annan tillfällig personal? Östersunds kommun hjälper till att ta fram lämpliga sökande utifrån era behov.

Kompetens och arbetskraft - läs mer och anmäl ert intresse

Sidan uppdaterad 2024-01-02