Kommunalråden

Efter valet 2022 har den politiska majoriteten tre kommunal­råds­poster i Östersunds kommun. Det är Niklas Daosson (S), Effie Kourlos (C) och Rosi Hoffer (S). Pär Fredriksson (M) är kom­munal­råd för oppositionen.

Våra kommunalråd

Niklas Daoson (S)

Porträttbild på Niklas Daoson

Niklas Daoson
Kommunalråd
Parti: Socialdemokraterna

Niklas övriga kontakt­uppgifter

Uppdrag i urval:

 • Ordförande i Kommunstyrelsen
 • Ordförande i Finans- och fastighetsutskottet
 • Ledamot i Kommun­fullmäktige
 • Ordförande i Östersunds Rådhus AB

Niklas alla uppdrag

Ansvarsområden:

 • Övergripande ansvar i egenskap av Kommunstyrelsens ordförande.
 • Kommunekonomi, budget och finansfrågor.
 • Fastighetsfrågor och lokalförsörjning.
 • Kommunala bolag och ägarstyrning.
 • Krisberedskap, säkerhet och civilförsvarsfrågor.
 • IT och digitalisering.
 • Internationella frågor och kontakter.
 • Representation.
 • Övriga frågor som omfattas av Finans- och fastighetsutskottets ansvarsområde.

Effie Kourlos (C)

Effie Kourlos

Effie Kourlos
Kommunalråd
Parti: Centerpartiet

Effies övriga kontakt­uppgifter

Uppdrag i urval:

 • 1:e vice ordförande i Kommun­styrelsen
 • Ordförande i Utvecklingsutskottet
 • Ledamot i Kommun­fullmäktige
 • Ledamot i Tillgänglighetsrådet

Effies alla uppdrag

Ansvarsområden:

 • Utvecklingsfrågor.
 • Näringsliv- och etableringsfrågor.
 • Evenemang.
 • Internationella samverkansorgan såsom vänorter.
 • Nationella infrastrukturfrågor
 • Landsbygdsutveckling.
 • Personalfrågor, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
 • Näringslivsstrategi och handelspolicy.
 • Mittuniversitet.
  Varumärke, profilering och sponsring.
 • Migration och integrationsfrågor.
 • Samiska frågor.
 • Tillgänglighetsfrågor.
 • Barnkonventionen
 • Övriga frågor som omfattas av Utvecklingsutskottet ansvarsområde.

Rosi Hoffer (S)

Porträttbild på Rosi Hoffer

Rosi Hoffer
Kommunalråd
Parti: Socialdemokraterna

Rosi Hoffers övriga kontakt­uppgifter

Uppdrag i urval:

 • Ledamot i Kommun­styrelsen
 • Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
 • Ledamot i Kommun­fullmäktige
 • Ledamot i Finans- och fastighetsutskottet
 • Ledamot i Utvecklingsutskottet
 • Ledamot i Östersunds Rådhus AB

Rosis alla uppdrag

Ansvarsområden:

 • Övergripande ansvar för utbildningsfrågor, förskola, grundskola, anpassade grundskolan, elevhälsan, inskriven fritidsverksamhet, gymnasieskola samt vuxenutbildning.
 • Klimat, miljö- och hållbarhetsfrågor (Klimatkommuner, Fossilfritt 2025 gruppen, Klimatråd Jämtland, Glokala Sverige).
 • Folkhälsofrågor (Healthy Cities och FolkhälsoZ).

Pär Fredriksson (M) - oppositionen

Porträttbild på Pär Fredriksson

Pär Fredriksson
Parti: Moderaterna
Kommunalråd för oppositionen
Mobil: 070-305 82 33

Pärs övriga kontaktuppgifter

Uppdrag i urval:

 • 2:e vice ordförande i Kommun­styrelsen
 • Vice ordförande i Utvecklingsutskottet
 • Ledamot i Kommun­fullmäktige
 • Vice ordförande i Finans och fastighetsutskottet

Pärs alla uppdrag

Kommunalråden uppdrag och arvode

Kommunalråd är en förtroendepost i en kommun. Kommunalråden är hel- eller deltids­arvod­erade, vilket skiljer dem från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, som i regel är fritidspolitiker. Jämfört med fritidspolitikerna har kommunalråden mer omfattande politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Det är uppdrag som tar mycket tid i anspråk och därför är det inte möjligt att ha ett vanligt jobb vid sidan om kommunalrådsuppdraget.

Sidan uppdaterad 2024-01-18