Översiktsplaner och detaljplaner

Här hittar du information om kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Som medborgare har du en viktig roll att spela i hur kommunen planerar samhället. När vi tar fram en översikts- eller detaljplan har du alltid möjlighet att ge oss dina synpunkter på planförslaget, och därmed vara med och bidra till Östersunds utveckling.

Frågor?

Har du frågor om till exempel ett pågående projekt eller vill veta hur du kan påverka en detaljplan eller liknande? Då kan du alltid kontakta kommunens Kundcenter på 063-14 30 00 som hjälper dig vidare.

Andra mål- och styrdokument

Kommunen har flera olika planer och program som styr vårt arbete inom olika områden, inte bara samhällsplaneringen.

Du hittar mer information om dessa planer på vår sida om mål- och styrdokument.

 

Sidan uppdaterad 2024-03-19