Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle som utgår från allas lika värde. Östersunds kommun strävar efter att vara en kommun där vi lever ett gott liv med god hälsa och där vi alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Områden inom social hållbarhet

Så jobbar Östersunds kommun med social hållbarhet

Östersunds kommun arbetar med social hållbarhet utifrån de fyra horisontella riktlinjerna som finns länkade längst ner på sidan.

Film "Ett socialt hållbart Östersund"

För att förklara vad social hållbarhet är, varför det är viktigt, samt hur kommunens riktlinjer hänger ihop med de globala målen och Agenda 2030 har vi tagit fram filmen "Ett socialt hållbart Östersund" som även finns överst på denna sida. Titta gärna! Filmen är 3:46 minuter lång.

Om social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle som utgår från allas lika värde. Där lever människor ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett hållbart samhälle är inkluderande och består av människor som känner tillit och förtroende för varandra. Alla är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner. De andra två är ekologisk (miljömässig) hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Begreppet social hållbarhet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid (Our common future)".

Källa: Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling - Svenska FN-förbundet

Sidan uppdaterad 2024-05-17