Soomaali (Somaliska)

Qaar ka mid ah websaydyadeena waa la turjumay, oo waxaad ka heleysaa dhammaan boggaga luu fasiray luuqadaan hoose.

Soomaali (Somaliska)

Was this information helpful?
Sidan uppdaterad 2022-02-11