Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt och kan drabba alla. Vid lindrigare besvär kan det räcka med att prata med någon för att det ska kännas lättare, men ibland krävs mer. Att få råd, stöd och hjälp vid behov är viktigt för den som lever med psykisk ohälsa.

Stöd som kommunen erbjuder

Boendestöd

Boendestöd är ett form av stöd för den som behöver hjälp att få struktur på sin vardag.

Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Arbetsmarknadsenheten

Genom Arbetsmarknadsenheten kan du som behöver hjälp att komma ut på arbetsmarknaden få stöd och vägledning. Du kommer till oss via "Drop-in för arbetssökande" eller genom din kontakt på Försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen.

Stöd till barn och unga

Det finns massor av anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Därför finns hjälp att få på många olika ställen.

Stödgrupp Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Mötesplats Prästgatan 58

Prästgatan 58 är en träffpunkt för människor i olika åldrar. Här erbjuder vi aktiviteter för bland annat dig med funktionsnedsättning eller en diagnos som rör psykisk ohälsa.

Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre.

Sidan uppdaterad 2023-04-28