God man, förvaltare och förmyndare

Tre glada personer sitter tätt tillsammans på en brygga.

Personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi kan få hjälp av ställföreträdare i form av exempelvis en god man eller förvaltare.

Aktuell information 

Utbildning att upprätta en årsräkning

För dig som ännu inte lämna din årsrsräkning eller som inte får den att stämma erbjuder vi ytterligare två utbildningstillfällen. Anmälan sker via länken för respetktive datum.

Tillfälle 1 torsdag den 28 mars 18.00-20.30 Plats Pästgatan 58. https://response.questback.com/stersundskommun/iwii7elvtelänk till annan webbplats

Tillfälle 2 måndag den 2 april 18.00-20.00 Plats Prästgatan 58. https://response.questback.com/stersundskommun/ssedvqnuvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handläggning av årsräkningar för år 2018

Vi har nu påbörjat granskning och arvodering av inkomna, kompletta årsräkningar.

Sista datum för inlämning av årsräkning är 1 mars .

Årsräkningarna kan skickas via post eller lämnas på kommunens kundcenter. Tänkt på att frankera med rätt porto om ni skickar handlingarna via post.

För hjälp sammanställa din årsräkning - se bildspelet

Hallå konsument

Har ni upptäckt konsumentverkets websida HALLÅ KONSUMENTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster? Om inte - klicka på länken så kommer ni till den. Här finns mycket bra information som kan vara till hjälp att sköta uppdraget som ställföreträdare

Nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på våra nyhetsbrev kan du anmäla dig via http://eepurl.com/cs1701länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Östersunds kommun finns en överförmyndarnämnd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Den dagliga handläggningen sköts av handläggare på överförmyndarexpeditionen.

Här hittar du information om hur du kan få en god man eller förvaltare samt hur du själv kan bli någons gode man, förvaltare eller förmyndare.

Vad är skillnaden?

Här följer en förklaring av skillnaden mellan en god man, förvaltare och förmyndare.

Vad gör en god man?

En god man fungerar som ett stöd för den som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara sig själv. Till exempel om de inte kan betala sina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården eller hemtjänst.

För att få god man måste du ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälso­tillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp. Personer med demens­sjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra psykiska funktions­ned­sättningar kan till exempel få god man.

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehålls­tillstånd här (ensamkommande barn) kan enligt en särskild lag få en god man som har samma roll som förmyndare och vårdnadshavare.

Vad gör en förvaltare?

Om det inte är tillräckligt med en god man, till exempel på grund av att du tar ut alla pengar så att gode mannen inte kan betala räkningarna, kan du istället få en förvaltare. För att få förvaltare krävs ett läkarintyg. Förvaltaren har rätt att bestämma mer än en god man.

Vad gör en förmyndare?

Huvudregeln är att föräldrarna till ett barn gemensamt är förmyndare så länge barnet är under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om sitt barn så är de enligt lag också förmyndare. Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare.

Om båda föräldrarna är döda eller av annan orsak inte kan vara förmyndare för sitt barn så ska tingsrätten utse en särskilt förordnad förmyndare. Om den som är förmyndare inte själv klarar förmynderskapet kan vid behov en medförmyndare förordnas.

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn över alla barns tillgångar i Östersund kommun. Men om ett barns tillgångar understiger åtta basbelopp bestämmer föräldrarna i stort sett själva hur medlen ska placeras. Normalt sett behöver föräldrarna inte redovisa sin förvaltning av tillgångarna för överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt eller om föräldrarna har lånat pengar av barnet mot revers.

Om ett barn skulle få mycket pengar genom exempelvis ett arv eller en försäkring ska utbetalaren enligt lag sätta in de medlen på ett överförmyndarspärrat konto.

Text

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-11