Stöd till dig som är nyanländ i Sverige

Du som är ny i Östersund kan få hjälp av kommunens inte­gra­tions­­­service under din första tid här. Vårt mål är att du ska trivas i kommunen och vilja stanna kvar hos oss.

Vi erbjuder stöd och service till nyanlända flyktingar som erbjudits bostad i Östersunds kommun. I mån av tid erbjuder vi även service till övriga invandrare.

Vår mål är att ge goda förutsättningar till integration. Vi vill hjälpa dig att förstå - och att känna delaktighet - i det svenska samhället.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Du som är nyanländ och placerad i Östersunds kommun får följande stöd under din första tid här:

 • Introduktionsinformation på ett språk som passar dig
 • Hjälp att komma i kontakt med område försörjning - om du behöver ekonomiskt stöd
 • Praktisk genomgång av din bostad när du flyttar in
 • Allmänt råd och stöd när det gäller kontakt med övriga myndigheter - och annan vägledning i samhället.
 • Hjälp för att ställa dig i bostadskö
 • Hjälp med att få en hälsoundersökning om du behöver det - och stöd kring var du kan vända dig för övrig vård.
 • Stöd för att bli erbjuden och anmäla dig till SFI-undervisning (svenska för invandrare) och samhällsorientering
 • Erbjudande om tolk - vid behov
 • Stöd för att få kontakt med annan kommunal verksamhet som du eller familjen behöver - till exempel skola, barn- och äldreomsorg.
 • Stöd vid en första kontakt med Arbetsförmedlingen - vid behov.
 • Information om var du kan vända dig med dina frågor i allmänhet och för olika typer av service.

Om kommunens uppdrag

Östersunds kommun har en överenskommelse med staten om mottagande av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Integrationsverksamheten inom försörjningsstöd har uppdraget att arbeta med mottagande och integration av nyanlända flyktingfamiljer och ensamstående med uppehållstillstånd.

Vi samarbetar också med kommunens Kundcenter. Vid behov bistår vi med stöd till dem som väljer att bosätta sig på egen hand i kommunen.

Vi har också ansvar för att bevaka, utveckla och samordna integrationsfrågorna inom kommunen.

Sidan uppdaterad 2024-03-06