Beslut, insyn och rättssäkerhet

Som invånare i kommunen har du rätt att få insyn i kommunen och ta del av alla handlingar och uppgifter. De flesta dokument som finns hos kommunen är allmänna handlingar och du kan därför att begära ut dem. Undantag är det som är sekretessbelagt eller arbetsmaterial.

Sidan uppdaterad 2024-03-20