Vuxenutbildning via Lärcentrum

Vuxenutbildningen i Östersunds kommun ger dig möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss kan du slutföra din grundskole- eller gymnasie­utbildning, lära dig svenska, bredda kompetensen för ett yrke eller få behörighet till högskola och universitet.

Till alla elever som studerar via kommunal vuxenutbildning i Östersund!

Som ett led i att minska spridningen av Corona-viruset har Östersunds kommun beslutat att all undervisning inom den kommunala vuxenutbildningen från och med den 18 mars ska bedrivas som fjärr- eller distansundervisning. Beslutet gäller tills vidare.

För att veta mer om hur detta påverkar just din utbildning ska du kontakta din skola direkt så berättar de mer kring hur undervisningen kommer läggas upp.

Kommunal vuxenutbildning innefattar utbildning i svenska för invandrare (Sfi), grundläggande vuxenutbildning och vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Magnus Andersson
Rektor/Enhetschef
Lärcentrum
Östersunds kommun

Våra utbildningar har flexibla upplägg och kan anpassas efter just dina behov. Du väljer själv vad, när och hur du vill studera.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-08-19