Cykeltrafik

Närbild på cykelskyltar

Östersund är en stad med relativt korta avstånd som lämpar sig bra för både vardagscykling och cykelutflykter, ungefär 75 procent av invånarna har mindre än 5 km mellan arbete och bostad. Det kommunala cykelvägnätet är totalt cirka 15 mil i Östersund, Lit och Brunflo.

Framsida på cykelkartan

Ladda ner cykelkarta

Cykelkarta

På vår cykelkarta hittar du såväl cykelvägar, cykelparkeringar, cykel­väg­visningar och förslag på fina cykelutflykter runt i Östersund.

Cykel­kartan är gratis och finns att hämta hos Turistbyrån och kommunens kundcenter. Du kan också ladda ner cykelkartan direkt här på webben.


Felanmälan av cykelbanor

Har du upplevt något fel i cykelmiljön? Något som saknas eller är trasigt?
Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration: Nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Cykla på fritiden

Det finns många fina fritidsområden och leder för dig som vill använda cykeln för rekreation eller motion.

Tänk på att det för allas säkerhet inte är tillåtet att cykla i våra skid- eller motionsspår.

Cyklisterna tycker till

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen ur ett cykelperspektiv. Enkäten visar att cyklisterna i Östersund är bland de mest nöjda i Sverige!

Undersökningen genomförs vartannat år av föreningen Cykelfrämjandet. Resultat på kommunnivå presenteras för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar på enkäten i förhållande till invånarantal.

Cyklistvelometern 2020

Resultatet från enkäten som genomfördes 2020 visar att Östersund rankas som nummer 3 av 17 mellanstora kommuner när det gäller nöjdhet. Östersunds kommun får 3,24 i totalpoäng, vilket ger betyg C.

Det som hindrar östersundsborna från att cykla mer än vad de gör idag är bland annat vädret, svårighet att transportera varor, otrygga trafiksituationer och att det ibland är för långa avstånd.

Hela 233 personer svarade på enkäten om hur det fungerar att vara cyklist i Östersunds kommun. Cyklistvelometern ger en värdefull bild av hur man som cyklist upplever förutsättningarna i kommunen. Resultatet kan också jämföras med andra kommuner och är ett viktigt underlag för fortsatt utveckling av cykeltrafiken.

Nationella resultat i Cyklistvelometern 2020

Resultat för Östersund i Cyklistvelometern 2020

Cyklistvelometern 2018

Resultatet från enkäten som genomfördes 2018 visar att cyklisterna i Östersund är bland de mest nöjda i Sverige. Hela 170 personer svarade på enkäten om hur det fungerar att vara cyklist i Östersunds kommun. 

Några av de frågor som Östersunds kommun hamnade i topp är:

 • Cykelparkeringarna ger en bra möjlighet att låsa fast cykeln
 • Cykling ges tillräckligt hög prioritet i infrastrukturplaneringen i min kommun
 • Det finns en bra skyltning av cykelvägar
 • Drift och underhåll av cykelvägar sköts väl på sommaren

Det finns även frågor som inte får lika höga betyg:

 • Det finns en bra möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik
 • Drift och underhåll av cykelvägar sköts väl på vintern

Nationell rapport om Cyklistvelometern 2018 Pdf, 6 MB.

Resultat för Östersund i Cyklistvelometern 2018

Cykelrapporten - hjälp oss att göra cykelvägarna säkrare, tryggare och mer funktionella!

Cykelrapporten är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma med synpunkter och önskemål om cykling och cykelvägar i Östersund. Syftet är att vi ska få funktionella, säkra och trygga gång- och cykelvägar både vid nybyggnation och i det befintliga cykelvägnätet.

Via Cykelrapporten kan du rapportera om det till exempel finns krossat glas eller trasig belysning, om det blivit något "potthål" eller om cykelvägen upplevs som otrygg. Du kan också ställa frågor samt framföra andra synpunkter och önskemål!

 1. SMS:a eller MMS:a (kostar avgift) till 72 370, skriv CYKELRAPPORT och sedan ditt meddelande.
 2. Fyll i vårt formulär Cykelrapporten
 3. Ring 063-14 30 00, tryck 3 i talsvaret

Cykeltrafikprogrammet

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014 och innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att

 • 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020
 • 70 % av alla cyklister i Östersunds kommun använder hjälm år 2020
 • de föreslagna investeringarna är genomförda till år 2030

Mål om cykling i översiktsplanen Östersund 2040

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål som om cykling som transportsätt, bland annat att

 • medborgarna ska uppmuntras att använda cykel som fortskaffningsmedel i högre grad, och kommunen ska verka för fler och säkrare uppställningsplatser för cyklar, samt ett utökat cykelvägnät
 • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
 • cykeltrafiken ska vara separerad från motorfordonstrafik längs huvudgator
 • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
 • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas
 • cykelnätet ska byggas ut så att cykelvägarna länkas ihop
 • vinterväghållningen ska anpassas för att ge goda förutsättningar för cykeltrafik idag och vid ett förändrat klimat

Läs hela cykeltrafikprogrammet Pdf, 21.1 MB.

Cykelvägvisning

I Östersund finns cykelvägvisning med avståndssatta målpunkter. Vägvis­ningen finns längs Östersunds huvudcykelstråk som också prioriteras när det gäller snöröjning och underhåll. Huvudcykelstråken markeras på skyltarna genom cykelsymboler i färgerna rött, grönt, blått och orange och finns markerade i cykelkartan.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-16