Integration

Alternativtext för exempelbild

I Östersund lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Här hittar du information om hur Östersunds kommun arbetar med integration.

Integration handlar om att olika människor kan leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar om att människor med olika ursprung och bakgrund möts och om att nyanlända invandrare kommer in i samhället.

I Östersund arbetar vi med integration på flera olika sätt. Östersunds kommun behöver fler invånare som bidrar med sina unika kvalitéer och är med och utvecklar Östersund till en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor, oavsett ursprung.

Ett attraktivt Östersund är öppet och inkluderande med hög grad av social sammanhållning där mångkultur är en del av dynamiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-19