Fritidsverksamhet

Efter skolan kan barn delta i olika fritidsverksamheter, beroende på barnets ålder.

Former av fritids

Fritidshem

Varje skola erbjuder fritidshem efter skolan. Fritidshem är till för elever från förskoleklass till och med den 31 juli året eleven fyller 13 år.

Fritidshem är en pedagogisk utbildning som kompletterar barnets skolgång.

Vårdnadshavare ansöker om plats på fritidshem till sitt barn och betalar för platsen.

Fritidshem

Fritidsklubb

Barn i årskurs 4-6 kan gå på fritidsklubb. Det kostar inget att gå på fritidsklubben och barnen behöver inte vara anmälda.

Fritidsklubbar

Fritidsgård

Fritidsgårdarna är för ungdomar från årskurs 7 och uppåt. Det kostar inget att gå på fritidsgården och ungdomarna behöver inte vara anmälda.

Fritidsgårdar

Sidan uppdaterad 2024-02-07