Riskbruk och missbruk

mediciner

Om du är orolig – eller upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få hjälp om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård.

Våra stödinsatser

Behandling

Vi erbjuder kvali­fi­cer­ade behandlings­insatser för dig som har problem med missbruk och beroende. Behandling sker enskilt eller i grupp cirka en till tre gånger per vecka.

Anhörigstöd

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med.

Boende

Genom att erbjuda en trygg boende­miljö ökar förutsättningarna för att du ska bli drogfri.

Riskbruk

Är du orolig för att du eller någon när­stå­ende är på väg in i ett beroende? Då kan du behöva hjälp att göra något åt det.

Förebyggande arbete

Den övergripande målsättningen för vårt drog­före­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med mins­kade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Så ansöker du om stöd

Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare för en eventuell ansökan och påbörja utredning.

Sök stöd för missbruk och beroende

Anhörigstöd behöver du inte biståndsbeslut för att påbörja, men du ringer och ansöker om samtal via Kundcenter på 063-14 30 00.

Logotyp - Facebook
Sidan uppdaterad 2023-02-10