Riskbruk och missbruk

mediciner

Om du är orolig – eller upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få hjälp om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård.

Så ansöker du om stöd

Du kan söka stöd genom att ringa Kundcenter 063-14 30 00.
Du kan också kontakta oss via vår app "Mitt val mitt stöd". Via appen kan du också delta i en nätbehandling för alkoholvanor - på egen hand.

Mer om appen och hur du kontaktar oss

Logotyp - Facebook

Våra stödinsatser

Förebyggande arbete

Den övergripande målsättningen för vårt drog­före­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med mins­kade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Anhörigstöd

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med.

Riskbruk

Är du orolig för att du eller någon när­stå­ende är på väg in i ett beroende? Då kan du behöva hjälp att göra något åt det.

Riskbruk

Behandling

Vi erbjuder kvali­fi­cer­ade behandlings­insatser för dig som har problem med missbruk och beroende. Behandling sker enskilt eller i grupp cirka en till tre gånger per vecka.

Mini-Maria för dig upp till 21

Mini-Maria vänder sig till dig som är upp till 21 år och har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar. Du som är vårdnadshavare, annan anhörig eller orolig kompis är också välkommen att kontakta oss.

Mer om Mini-Maria

Boende

Genom att erbjuda en trygg boende­miljö ökar förutsättningarna för att du ska bli drogfri.

Orosanmälan

Är du orolig för en annan person som bor i Östersunds kommun?

Det kan handla om ett barn som far illa. Det kan också handla om en vuxen som du tror utsätts för fysisk eller psykisk misshandel - eller någon som är på väg in i missbruk.

Du kan enkelt göra en orosanmälan via den här e-tjänsten

Du kan också välja att kontakta Kundcenter 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Via Kundcenter kan du även göra en orosanmälan för någon som har svårt att klara sig själv på grund av psykisk ohälsa, demenssjukdom eller annan sjukdom.

Du kan vara anonym. Det gäller både för orosanmälan via e-tjänsten eller om du väljer att ringa. Det går också bra att skicka ett brev. Vill du inte att ditt telefonnummer ska visas slår du #31# före telefonnumret.

Om du har funderingar kan du ringa till Kundcenter för att rådgöra innan du bestämmer dig för om du vill göra en orosanmälan. Vill du bara ha rådgivning är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter om personen din oro gäller. 

Vid behov av akut hjälp - ring 112.

Sidan uppdaterad 2024-05-20