Biltrafik

I Östersund finns goda förutsättningar för att använda bilen på ett mer hållbart sätt. Biogasmackar och laddstolpar gör det lättare att välja fordon för förnyelsebara bränslen. Pendlarparkeringar gör att du kan åka kollektivt. Här finns information och tips till dig som bilist och motorcyklist, hur du kan resa mer hållbart i din vardag. Men om du kan, är det mest hållbart att lämna bilen hemma och ta cykeln eller bussen.

Närbild på avgasrör

Tomgångskörning - max 1 minut

I Östersunds kommuns tätbebyggda områden får du inte låta bilen gå på tomgång mer än 1 minut*. En motor på tomgång förbrukar bränsle i onödan och släpper ut avgaser som påverkar människors hälsa och påskyndar klimatförändringarna. Utsläppen blir extra stora under vintern eftersom en kall motor drar mer bränsle. För att undvika kallstarter - använd motorvärmare!

Förbudet mot tomgångskörning gäller i hela Östersund inklusive Frösön, Lugnvik och Torvalla. Det gäller också i mindre samhällen och byar som exempelvis Lit och Orrviken. Ta för vana att aldrig låta bilen gå på tomgång. Det ger bara ökade bränslekostnader och du riskerar att bli bötfälld.

Läs mer om var förbudet mot tomgångskörning gäller i våra lokala föreskrifter

* Tomgångskörning är tillåten endast om du, på grund av trafikläget, behöver köra på tomgång till exempel i en bilkö. Andra undantag är för vissa yrkesfordon som måste hålla motorn igång för att driva en funktion på fordonet, exempelvis sopbilar.

Tvillingpojkar som vinkar av sin bilåkande mamma i ett moln av avgaser

Resor till och från skolan

Lämnar du dina barn i ett moln av avgaser eller lämnar du dem med rosor på kinderna?

Fler och fler föräldrar kör sina barn till skolan i egen bil. Där blir det många som lämnar sina barn samtidigt, med avgaser, trafikkaos och till och med trafikfara som följd.

Varför inte låta barnen ta sig till skolan med

en cyklande eller vandrande skolbuss?


Sparsam körning – Ecodriving

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger. Som företagare kan du spara både energi och miljö men framför allt spara stora belopp genom att lära dig och din personal att köra sparsamt. Även som privatperson kan du spara mycket pengar på att ha en snål körstil.

Genom sparsam körning kan du:

  • Minska din bränsleförbrukning med 4-10 procent. En vanlig bilist kan spara 500‑1 500 kr eller kanske mer varje år.
  • Minska dina kostnader för service och underhåll.

Så lär du dig sparsam körning

Trafikskolorna ordnar utbildningar i sparsam körning för både privatpersoner och företag. Konceptet kallas EcoDriving och drivs som ett affärsområde inom Sveriges Trafikskolors Riksförbund. På en del håll i landet genomförs också studiecirklar i ämnet, främst genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Samåkning

Samåkning har många fördelar, genom att dela bil med varandra kan resan bli billigare, trevligare och mer miljövänlig.

Läs mer om samåkning på sidan Dela bil med andra.

Ta bilen till bussen

Du som kombinerar bilkörning med buss, cykel eller samåkning in till Östersund från Lit, Häggenås eller Brunflo, kan parkera din bil på våra pendlarparkeringar.

Läs mer och se var pendlarparkeringarna finns

Bilpooler

Om du inte har behov av en bil varje dag, men ändå på ett smidigt sätt vill ha tillgång till en när det behövs, då kan en bilpool vara något för dig!

Läs mer om bilpooler på sidan Dela bil med andra.

Skaffa miljöbil?

När gamla Bettan har gjort sitt, och du ser dig om efter en ny bil; varför inte överväga en miljövänlig bil?
Miljöfordon är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige.

Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.

Syftet med miljöfordon.se är att sprida kunskap och produktneutral information om miljöfordon, bränslen och allt annat som har betydelse för den som vill köpa och köra miljöfordon.

Kolla in din nästa bil på Miljöfordon

Etanol, E85 säljs på vanliga drivmedelsstationer

Etanol, E85 finns på i stort sett alla mackar i Östersund. E85 är ett flytande bränsle och tankas på samma sätt som bensin och diesel. Ofta är pumparna, pumphandtagen, skyltarna och/eller slangarna blå för E85.

Sidan uppdaterad 2024-03-05