Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommun­full­mäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstiftning reglerar de livet i Östersund. Bryter du mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

Lokala föreskrifter för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Denna föreskrift reglerar fastighetsägares användande av kommunens vatten och avlopp. Här kan man till exempel läsa om vad som gäller när man ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet, och vad man inte får hälla i avloppet.

Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggning Pdf, 295.2 kB.

Förklaringar och kommentarer till ABVA. Pdf, 344.6 kB.

Lokala föreskrifter Gångbanerenhållning

Denna föreskrift handlar om vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har för att underlätta framkomligheten på gångbanan utanför fastigheten. Det rör sig till exempel om att hålla efter häckar och ogräs, att sanda vid halka samt att ta bort istappar ovanför gångbanor.

Lokala föreskrifter Gångbanerenhållningen Pdf, 206.9 kB.

Lokala föreskrifter Ordningsföreskrifter

Syftet med denna föreskrift är att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats, och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag.

Den tar upp ämnen som: lastning av varor, ambulerande försäljning, schaktning och grävning, hundar, störande buller, katter, markiser, flaggor och skyltar, fyrverkeri och andra pyrotekniska varor, affischering, sprängning och skjutning med eldvapen mm, högtalarutsändning, ridning, cykling och löpning mm, förtäring av alkohol, nyttjande av offentlig plats.

Lokala föreskrifter Ordningsföreskrifter Pdf, 210.8 kB.
Bilaga 1 Platser som jämställs med offentlig plats Pdf, 30.6 kB.
Bilaga 2 Bynäsets fritidsområde Pdf, 130.4 kB.

Lokala föreskrifter för avfall

Denna föreskrift handlar om sopor och sopsortering. Den talar om hur var och en ska sortera sina sopor i Östersunds kommun. Här kan du också läsa om hur sophämtning och slamtömning i kommunens regi ska gå till och vilka regler som gäller för det.

Lokala föreskrifter för avfall Pdf, 201.1 kB.

Tillsammans med avfallsplanen utgör dessa lokala föreskrifter kommunens Renhållningsordning

Lokala föreskrifter för torghandeln

Denna föreskrift handlar om vad som gäller för torghandel inom kommunen; främst på Stortorget i Östersund samt torgen i Brunflo och Lit.

Lokala föreskrifter Torghandeln Pdf, 211.1 kB.
Bilaga 1 Instruktioner och information för torghandeln Pdf, 78.7 kB.

Lokala trafik­föreskrifterna

Det finns 1 160 lokala trafikföreskrifter för Östersunds kommun. De handlar, till exempel, om vad som gäller vid parkering av fordon inom tätbebyggt område som datumparkering, parkeringstider, områden med parkeringsförbud och avgifter för felparkering.

Föreskrifterna tar också, bland annat, upp nattrafik, bussgator, gågator, höjd i vägportar och fordonsstorlek. I trafikföreskrifterna regleras också skoterkörningen inom kommunen.

Du hittar alla föreskrifter i

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens hemsida

Är det svårt att hitta bland alla 1 160 föreskrifterna? Tag hjälp av

Konsten att hitta trafikföreskrifter

Sidan uppdaterad 2022-09-29