Lokala föreskrifter

Föreskrifterna är lokala bestämmelser som kommun­full­mäktige har beslutat. De kompletterar andra bestämmelser och förtydligar vad som gäller inom vissa ämnesområden. Den som bryter mot någon av föreskrifterna kan i några fall bli skyldig att betala böter.

Lokala föreskrifter för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Föreskrifterna reglerar fastighetsägares och andras användande av kommunens vatten- och avloppsanläggning. Här kan du exempelvis läsa om vad som gäller när man ansluter sin fastighet till vatten- och avloppsnätet, och vad man inte får hälla i avloppet.

Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avlopps­anläggning Pdf, 295.2 kB.

Förklaringar och kommentarer till ABVA. Pdf, 344.6 kB.

Lokala föreskrifter för renhållning av gångbanor

Föreskrifterna handlar om vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har för att underlätta framkomligheten på gångbanan utanför sin fastighet. Exempel på sådana skyldigheter är att hålla efter häckar och att sanda vid halka.

Lokala föreskrifter Gångbanerenhållningen Pdf, 206.9 kB.

Lokala ordningsföreskrifter

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Föreskrifterna reglerar exempelvis grävning, användning av fyrverkerier, affischering, högtalarutrustning, ridning och cykling samt alkoholförtäring. Där finns också bestämmelser för Bynäsets fritidsområde.

Lokala föreskrifter Ordningsföreskrifter Pdf, 210.8 kB.
Bilaga 1 Platser som jämställs med offentlig plats Pdf, 30.6 kB.
Bilaga 2 Bynäsets fritidsområde Pdf, 130.4 kB.

Lokala föreskrifter för avfall

Föreskrifterna handlar om exempelvis sophämtning och sopsortering. Där finns också regler om avgifter.

Lokala föreskrifter för avfall Pdf, 472.8 kB.

Tillsammans med avfallsplanen utgör dessa lokala föreskrifter kommunens renhållningsordning.

Lokala föreskrifter för torghandel

Föreskrifterna anger regler för torghandel på Stortorget i Östersund samt torgen i Brunflo och Lit.

Lokala föreskrifter Torghandeln Pdf, 211.1 kB.
Bilaga 1 Instruktioner och information för torghandeln Pdf, 110.7 kB.

Lokala trafik­föreskrifter

Det finns ett stort antal lokala trafikföreskrifter för Östersunds kommun. Trafikföreskrifterna anger vad som gäller på olika platser och vägsträckor, till exempel hastighetsbegränsningar, gågator, enkelriktning och regler gällande parkering.

Du hittar alla föreskrifter i:

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportstyrelsens hemsida

Om det är svårt att hitta bland trafikföreskrifterna kan du ta hjälp av instruktionen som du hittar via länken nedan:

Konsten att hitta trafikföreskrifter

Sidan uppdaterad 2024-01-10