Kartportal

Välkommen till Östersunds kommuns kartportal. Här hittar du några av våra digitala kartor med information inom olika ämnesområden. Klicka gärna på objekten i respektive karta för ytterligare information.

Välj karta

Bokbussen

Biblioteksbussens turer

Här hittar du en karta över var biblio­teks­­bussen stannar på sina turer.

Karta över biblioteksbussens turer

Grävmaskin i förgrunden och en hög byggnad i bakgrunden

Större byggprojekt

Här hittar du en karta över var större pågående bygg- och anläggningsprojekt.

Karta över större byggprojekt

En injektionsspruta i en blå handskbeklädd hand.

Cykelvägar

Här hittar du en karta över cykel­vägarna i kommunen.

Karta över cykelvägar
Karta över åtgärdade gång- och cykelvägar

Husfasad med balkonger vid Storsjö strand

Detaljplaner

Här hittar du en karta över planerade och beslutade detaljplaner.

Karta över detaljplaner

Närbild på tanklock på bil

Fordonsgas

Här hittar du en karta över fordonsgasstationer i Östersund.

Karta över fordonsgasstationer

Jämtkraft arena

Fritidsanläggningar

Här hittar du en karta över kommunens olika fritids­anlägg­ningar.

Karta över fritidsanläggningar

Barn på en skolgård

Förskolor och grundskolor

Här hittar du karta över kommunens förskolor och grundskolor.

Karta över skolor

Östersunds rådhus i färg respektive i svartvitt

Historiska Östersund

Karta där du kan du jämföra flygfoto från 1963 och 1975 med aktuella flygfoton.

Karta över historiska Östersund

Barnfötter i klätterställning

Lekplatser

Här hittar du en karta över de lekplatser som Östersunds kommun ansvarar för.

Karta över lekplatser

Fiskare som fikar nere vid sjön

Naturkartan

Via friluftsguiden Naturkartan kan du få tips på trevliga utflyktsmål i Östersund.

Naturkartan

Toalett-skylt

Offentliga toaletter

Här hittar du de offentliga toaletter som finns i centrala Östersund.

Karta över offentliga toaletter

Parkeringsskylt

Parkeringar

Här hittar du karta med parkerings­platser, p-­zoner och p-automater.

Karta över parkeringar

Närbild av sopkorg framför ett träd

Skräpkorgar

Här hittar du en karta över skräp­korgar i Östersund.

Karta över skräpkorgar

Snöröjningsfordon längs en gata

Skötsel av gator och torg

Här hittar du en karta som visar var och när vi snöröjer, sandar och sopar våra gator och torg.

Karta över gator och torgs skötsel

Strålande sol

Solkartan

Kartan visar genom­snittlig solinstrålning per kvadratmeter takyta under ett år.

Solkartan

Träd med Storsjön och fjällen i bakgrunden

Trädkartan

Via Stadsträd.se kan du se en karta med stadens och tätorternas alla träd.

Trädkartan

Skylt vid sjö som informerar om att det är ett vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden

Här hittar du en karta över vatten­skydds­områden i Östersunds kommun.

Karta över vattenskyddsområden

Travade vattenrör väntar på att bli monterade

Verksamhetsområde VA

Kartan visar de områden där kommunen tillhandahåller vatten och avlopp.

Karta över verksamhetsområde VA

Baklucka på bil som är full med skräp som ska slängas på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Här hittar du en karta över kommunens återvinningscentraler.

Karta över återvinningscentraler

3D-stadsmodell över Östersund

3D-stadsmodell

Här hittar du en interaktiv tre­dimen­sionell (3D) stadsmodell av Östersund.

3D-stadsmodell av Östersunds stad

Är du på jakt efter fler kartor och ytterligare kartfunktioner?

I kommunens fullständiga karttjänst hittar du fler kartor och massor av avancerad kartfunktionalitet.

Östersundskartan

Sidan uppdaterad 2024-06-11