Mark och lokaler

Närbild på hustak med takkupor

Är du i behov av att hyra en lokal eller letar du efter en tomt att etablera din verksamhet på? Vi på kommunen arbetar för att du som företagare ska kunna hitta den lokal eller den mark du söker.

Lediga lokaler

Är du i behov av nya lokaler för din verksamhet i Östersund? Här hittar du länkar till några förmedlare av lokaler i Östersund:

Hittar du inte de rätta lokalerna för din verksamhet? Kontakta kommunens näringslivskontor så hjälper de dig vidare.

Tomter för näringsverksamhet

Mark för industri och flerbostadshus finns planerad framför allt i Torvallas industri- och bostadsområden. Om du som företagare efterfrågar en viss typ av mark så kan kommunens Mark- och exploateringskontor undersöka om det är möjligt att planlägga markområden för det ändamålet någonstans i kommunen.

Verksmon

Verksmon i Torvalla är ett industriområde beläget cirka sex kilometer från Östersunds centrum. Området ligger i direkt anslutning till E14. Kommunen har just nu begränsat med mark i Verksmon men jobbar med att planera ny mark för industriverksamhet.
Kontakta Mark och exploatering om du önskar veta mer: mex@ostersund.se

Verksmon har bra förutsättningar för elintensiv industri med effekt överstigande 1 MW. Planering pågår att dra in effekt motsvarande 270 MW i området.

För mer information om mark för elintensiv industri: www.powerregion.se

Verksmon

Torvalla

I Torvalla, vid påfarten till E14, ligger Torvalla industriområde. Området ligger ca sex kilometer från Östersunds centrum. Kommunen har just nu begränsat med mark i Torvalla men jobbar med att planera ny mark för industriverksamhet.
Kontakta Mark och exploatering om du önskar veta mer: mex@ostersund.se

Torvalla

Lugnvik

Lugnviks industriområde är beläget cirka fyra kilometer från Östersunds centrum. Området ligger i närheten av E14 utmed Trondheimsvägen. Kommunen har just nu begränsat med mark i Lugnvik men jobbar med att planera ny mark för industriverksamhet.
Kontakta Mark och exploatering om du önskar veta mera: mex@ostersund.se

Lugnvik
Sidan uppdaterad 2023-11-28