Mötesplatser och lokaler

Fyra ungdomar står och pratar på ett fik

Östersunds kommun erbjuder olika typer av mötesplatser som vänder sig exempelvis till dig som är skolungdom, äldre eller som har en funktions­­ned­sättning.

Våra mötesplatser

Tingshuset

Tings­huset ligger centralt i Öster­sund och är en mötesplats med möjlig­het att konsumera och producera kultur och upplevelser. Målgruppen för verk­samheten är först och främst ungdomar mellan 16-25 år.

Tingshuset

Fritidsgårdar

En mötesplats för ungdomar under eftermiddagar, kvällar och helger. Hit är ungdomar från årskurs 7 och uppåt.

Fritidsgårdar

Mötesplatser för äldre och andra

Det finns mötesplatser på flera ställen runt om i kommunen dit man kan komma för att få sällskap eller delta i de olika aktiviteter som arrangeras. Mötes­platserna är en uppskattad samlings­punkt för många äldre. Men alla åldrar är välkomna.

Mötesplatser för äldre och andra

Den största mötesplatsen finns på Prästgatan 58. Här finns bland annat café/restaurang, bastu med relax, galleri och fotvård. Här ordnas aktiviteter för alla åldrar.

Prästgatan 58 - mötesplats för alla åldrar

Sidan uppdaterad 2024-02-20