Bredband och IT

Östersunds kommun ser bredbandsinfrastruktur som en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Därför har en bredbandsstrategi för perioden 2014-2020 tagits fram. Strategin reviderades under 2017, men målen från 2014 är desamma.

Östersunds kommun har ett övergripande mål om till­gäng­lighet för alla i kommunen. För att nå målen i Östersunds kommuns bredbandsstrategi ska kommunen verka för att uppnå följande delmål:

  • Alla fasta hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till bredband. 2020 ska 100 % ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Detta gäller såväl uppströms som nedströms.
  • Alla som bor, verkar och vistas i Östersunds kommun bör har tillgång till Internet för enklare tjänster oavsett var de befinner sig.
  • Bredbandsutbyggnad ska prioriteras både i staden, tätorterna och på landsbygden.
  • Vid nyetablering av exempelvis bostäder, kommersiella fastigheter och arbetsställen ska bredband anslutas.
Framsidan på foldern om kommunens bredbandsstrategi

Post- och telestyrelsen har skapat bra information i filmen "Nyttan med bredband" (se ovan) och foldern "Funderar du på att skaffa bredband?".

Funderar du på att skaffa bredband (folder)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-14