Priser och stipendier

Kommunen delar varje år ut olika stipendier och priser. Här kan du läsa mer om utmärkelserna och hur du gör för att nominera någon till dem.

Stipendier

Östersunds kulturstipendium

Syfte

Stipendiet kan sökas för konstnärlig yrkesverk­samhet inom områdena bild och form, konsthantverk, musik, teater, dans, litteratur, film och foto.

Om priset

Sammanlagt 100 000 kronor.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer verksamma i eller med särskild anknytning till kommunen. 

Ansökan

Ansökan till 2023 års stipendium stängde den 22 mars.
Ansök om Östersunds kulturstipendium här

Härke Konstcentrum Artist-in-residence

Syfte

Härke Konstcentrum Artist-in-residence ska främja utbytet med konstnärer från andra delar av Sverige och övriga världen.

Kriterier

Yrkesverksam konstnär utanför Jämtlands län.

Om stipendiet

Stipendiet består av 30 000 kronor och en månads fri vistelse på Härke konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen. Stipendiaten disponerar gästbostaden och Östersunds kollektiva grafikverkstad kan användas som arbetslokal. Utställningen ska genomföras inom två år från stipendieåret räknat. Vid denna utställning utgår utställningsersättning.

Stipendiekommittén består av tre konstnärer.

Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen stöder Härke Konstnärsstipendium

Ansökan

Härke Konstcentrum Artist-in-residence kan sökas av yrkesverksamma konstnärer bosatta utanför Jämtlands län.

Stipendieansökan görs i e-tjänsten Härke Konstcentrum Artist-in-residence - ansökan.

Du kan ansöka mellan 1 januari och 28 februari 2024. Vi hanterar inte sent inkomna ansökningar. Svar meddelas i mejl under april.

 

Samiskt språkstipendium

Syfte

Stipendiet kan sökas av gymnasieelever och anställda på Östersunds kommun, som studerar samiska, och är tänkt som motivation i dina samiska studier.

Om stipendiet

Det är samanlagt 10 stipendier som finns att söka, vardera på 5 000 kronor.

Kriterier

Gymnasieelever folkbokförda i Östersunds kommun eller anställd av Östersunds kommun, som får undervisning i samsiaka.

Ansökan

Ansökan till 2023 år stipenidum stänger 17 december.
Stipendie ansökan görs i e-tjänsten: Samiskt språkstipendium - ansökan

Priser från Östersunds kommun

Priser som uppmärksammar medborgare och föreningar i Östersunds kommun.

Årets by

Syfte

Östersunds kommun delar varje höst ut utmärkelsen Årets by till en förening i en viss bygd inom kommunen som utmärkt sig vad gäller utvecklings­arbete.

Kriterier

Utmärkelsen delas enbart ut till en förening i byn. Föreningen måste ha stadgar, styrelse och årsmöten.

 • Föreningen ska på ett varaktigt sätt höjt sin bygds värde genom att på något sätt ha utvecklat till exempel boende, arbetstillfällen, service, sammanhållning, återinflyttning eller fritidsaktiviteter eller annan form av utveckling som är till gagn för kommunens invånare.
 • Utvecklingsutskottet är jury för Årets by.
 • Juryn ska ta speciell hänsyn till små föreningar som gjort en förhållandevis stor insats, med små resurser. Samt särskild vikt ska läggas på sammanhållning och samarbete inom byn, bygden och föreningen.
 • Samma by kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.
 • Varje nominering kan leva i upp till tre år. Till exempel kan en nominering som kom in 2023 vara aktuell även 2025.
 • Priset delas ut på Kommunfullmäktige.

Om priset

Priset till Årets by är 40 000 kronor, samt ett diplom, och ska användas till ett sådant ändamål som är till nytta för byns invånare och bygdens utveckling.

Under året kommer Kommundirektör tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande och Utvecklingsutskottets ordförande att besöka Årets by. På så vis stärks kontakten mellan kommunen, landsbygden och dess civilsamhälle, då kommunen på ett konkret sätt visar intresse för vad som pågår i Årets by.

Ansökan och nominering

Ansökan till Årets by kan du göra under hela året. Dock är stoppdatum den 25 oktober varje år.

Nominera till Årets by

Östersunds kommuns idrottsledarpris

Syfte

Idrottsledarpriset är avsett att lyfta fram och synliggöra idrottsledare i Östersunds
kommun, vars ledarskap, engagemang och kunskap har stor betydelse för barn och
ungdomars möjligheter att utöva idrott inom idrottsrörelsen i kommunen.

Om priset

Ett pris på totalt 10 000 kronor. Kan delas av flera stipendiater.

Nominera

Du kan inte söka priset för egen del utan nomineras. Du kan nominera din kandidat till och med 23 juni 2024.

Nominera till Östersunds kommuns idrottsledarpris

Östersunds kulturpris

Syfte

Priset tilldelas person/personer som kommunen vill hedra för förtjänstfulla insatser inom kulturens område.

Om priset

Priset består av en prissumma på 10 000 kronor (sedan 2018), ett diplom samt en miniatyr av flöjtspelerskan ur Thomas Qvarsebos skulpturgrupp Kören på Stortorget. Förslaget ska motiveras.

Nominera

Du kan inte söka priset för egen del utan nomineras. Du kan nominera din kandidat till och med 23 juni 2024.

Miljöpriset

Syfte

Östersunds kommun delar varje år ut ett miljöpris till företag, privatpersoner, organisationer eller andra. Priset uppmuntrar till insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun.

Kriterier

Bedömningen utgår från följande kriterier:

 • Insatser för att skydda och vårda den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer.
 • Insatser för att trygga god hushållning med mark, luft, vatten samt skydda fysisk miljö i övrigt.
 • Insatser för att främja cirkulär ekonomi och förbättra hushållning med material, råvaror och energi.
 • Insatser för att öka kunskaper, medvetenhet och engagemang om miljö- och klimatfrågor.

Om priset

Vinnarna får 10 000 kronor, blommor och diplom vilket delas ut av Miljö- och samhälls­nämndens ordförande, som också är ordförande i miljöprisjuryn.

Miljöpriset delas ut på Klimatseminariet.

Nominering

Nomineringsperioden är vanligtvis öppen under sensommaren.

Tillgänglighetspriset

Syfte

Tanken med priset är att sätta fokus på tillgänglighetsfrågor och att ge uppmärksamhet åt det arbete som pågår för att göra Östersund tillgängligt för alla.

Kriterier

Bedömningen för kommunens tillgänglighetspris utgår från följande kriterier:

 • Priset går till en organisation, företag eller enskild person som gjort något för tillgängligheten i kommunen, utöver det som lagen föreskriver.

Priset

Priset består av ett diplom. Vinnaren utses av en jury från Tillgänglighetsrådet (TR). TR är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Östersunds kommun och företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Nominering

Vem som helst kan nominera kandidater till priset. Mer information om nominering hittar du om du klickar på länken.

Priser till kommunanställda

Priser som uppmärksammar verksamheter och anställda inom Östersunds kommun.

Medborgarnas hjärta

Syfte

Utmärkelsen ska inspirera till utveckling av kommunens verksamhet och skapa stolthet bland Östersunds kommuns anställda.

Kriterier

 • Medborgarnas hjärta delas ut till en person eller arbets­grupp inom kommunorganisationen Östersunds kommun.
 • Personen eller arbetsgruppen ska genom sitt sätt att vara eller jobba ha förbättrat tillvaron för medborgarna. Detta genom att bidra till att tillvaron blir något av nedanstående exempel eller på annat sätt.
  • Enklare
  • Tryggare
  • Rikare

Priset

Utmärkelsen består av diplom och hyllningar under kommunens gemensamma medarbetardagar som genomförs vartannat år.

Nominering

Följande personer kan nominera:

 • Alla som bor eller verkar i Östersunds kommun.
 • Du som kommer i kontakt med oss på annat sätt.

Du som är medarbetare inom Östersunds kommun kan nominera i din roll som medborgare där du som alla andra tar del av kommunens tjänster. Däremot kan du inte nominera en kollega på din arbetsplas eller din egen arbetsplats till priset.

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Syfte

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Kriterier

Bedömningen utgår från följande kriterier:

 • Priset delas ut till verksamhet, arbetsplats eller person inom vård och omsorg.
 • För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av.
  • Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna.
  • Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Nominering

Du som medborgare kan nominera till priset. Nominering sker via e-tjänst som du hittar om du klickar på länken nedan.

Årets miljöinspiratör inom kommunkoncernen

Informationen håller på att uppdateras.

Syfte

 • Priset uppmuntrar till insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun.

Kriterier

 • Priset delas ut till en person eller verksamhet inom kommunkoncernen.

Interna priser

Förnyelsepriset

Syfte

 • Öka nyttan och kvaliteten för kommunens medborgare.
 • Uppmärksamma förnyelse och förbättring.

Kriterier

Bedömningen för förnyelsepriset utgår från följande kriterier:

 • Förnyelsepriset delas ut till verksamheter som finansieras av Östersunds kommun. Det spelar ingen roll om verksamheten drivs kommunalt eller enskilt.
 • För att vinna ska verksamheten ha genomfört någon typ av förnyelse med gott resultat. Förnyelse kan vara något som:
  • förbättrat kvaliteten
  • ökat effektiviteten
  • bidragit till en hållbar utveckling
  • gjort arbetet enklare
 • Det kan vara stora eller små utvecklings­projekt, vardagsförbättringar, en ny metod, ett arbetssätt eller nya former för dialog och kommunikation. Det viktiga är inte typen av förnyelse utan resultatet.

Priset

Bidragen tävlar om totalt tre prissummor som ska användas till verksamhetsutveckling:

 • 50 000 kronor
 • 25 000 kronor
 • 10 000 kronor

Ansökan och/eller nominering

 • Verksamheterna själva kan ansöka om förnyelsepriset.
 • Kommunanställda även nominera andra kommunala verksamheter än sin egen.
 • Privatpersoner kan inte nominera.

Ansökningsperioden brukar infalla i början av hösten vilket annonseras på kommunens intranät.

Sidan uppdaterad 2024-06-17