Kommunens organisation

I Östersunds kommun arbetar mer än 5 000 personer och vårt uppdrag är att se till att kommunens invånare får god samhälls­service.

Kommunfullmäktige är Östersunds kommuns högsta politiskt beslutande organ. De fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har i sin tur det övergripande ansvaret för att besluten genomförs och följs upp.

Som stöd i sitt uppdrag har kommunstyrelsen en förvaltning - Kommun­lednings­förvaltningen, som arbetar med övergripande strategiska frågor och har helhetssyn på kommunens samlade verksamhet.

Den dagliga driften utförs av kommunens sju förvaltningar där våra drygt 5 000 anställda arbetar. Förvaltningarna leds i sin tur av en politiskt tillsatt nämnd/styrelse som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige.

Östersunds kommuns organisationFörstora bilden
Sidan uppdaterad 2024-04-29