Trafikstörningar och vägarbeten

Gatumiljö med uppställd vägskylt som anger tillfällig omledning av trafiken

Här kan du läsa om pågående och planerade vägarbeten som påverkar trafiken inom kommunen.

Vems är vägen?

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna, medan Trafikverket har ansvar för läns- och riksvägarna. För att se Trafikverkets vägarbeten, se

Trafikverket: Projekt i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför grävs det i gatorna?

Vi gräver i gatorna för att exempelvis renovera vatten- och avloppsledningar, renovera ledningar för gatubelysning, plantera träd eller för att bygga cykelbanor. Och är det inte kommunen som gräver, så är det Jämtkraft som lagar el- eller fjärrvärmeledningar, eller leverantörer av bredband som lägger fiberkabel.

Begränsad framkomlighet eller avstängda gator

Vi gör vårt bästa för att både trafiken och grävarbetena ska flyta på och att vi får en trygg och säker miljö för alla. Gångtrafikanter och cyklister får, så gott som alltid, en skyddad passage förbi groparna. Övrig fordonstrafik får oftast en begränsad framkomlighet med sänkt hastighet och bara ett körfält där trafiken från ena hållet har företräde. Är gatorna smala eller arbetet omfattande stänger vi av hela gatan och leder om trafiken. Men behörig trafik släpps fram från något håll.

Efter grävningsarbetet

När arbetet är klart fylls gropen igen, men det dröjer innan marken får tillbaka sitt ursprungliga utseende.

Vägbanor täcks först med grus. Större gator kan få en tillfällig lagning med kallasfalt. Men innan vi återställer den ursprungliga beläggningen vill vi att en tjällossningsperiod ska passera så att marken sätter sig.

För beläggningsarbeten lejer vi oftast en entreprenör, och arbetet utförs under sommarhalvåret.

Vi samordnar

Alla vi som gräver i gatorna försöker att samordna våra arbeten när det går. Det innebär att en del grävarbeten kan upplevas som långdragna, eftersom flera verksamheter turas om att arbeta i samma grop. Men då behöver vi inte gräva i gator som nyss har fått ny beläggning efter ett tidigare grävningsarbete.

Här nedan kan du läsa om de grävarbeten som planeras av Östersunds kommun och som kan störa trafiken. Akuta arbeten finns inte med i listan nedan.

Centrala stan: Planerade vägarbeten 2020

Blomängens villaområde

Vi har hittills renoverat vatten- och avloppsledningar i Yxstigen, Spettstigen, Släggstigen och Hackstigen; ett arbete som inleddes i Blomängens villaområde sommaren 2019. Spadstigens ledningar kommer att renoveras senare. Nyängsvägen börjar vi med till hösten 2020. Vi hoppas vara klara i i april 2021.

Törnstens gränd

Vi har renoverat avloppsledningar under ett avsnitt av Törnstens gränd mellan Kyrkgatan och Storgatan. Klart!

Biblioteksgatan

Jämtkraft skulle byta ut gamla fjärrvärmeledningar och vi passade samtidigt på att ta ned träd som är så gamla att de utgör en säkerhetsrisk för förbipasserande. Björkarna byttes ut mot nya björkar. Klart!

Hyggesvägen

Vi har renoverat vatten- och avloppsledningar på Hyggesvägen mellan Voltvägen och Fagerbacken. Klart!

Bangårdsgatan

Vi bygger gång- och cykelbana och planterar träd. Samtidig ska Jämtkraft flytta sina fjärrvärmeledningar. Vi beräknar att arbetet pågår från slutet av maj till början av juli.

Furutorpsgatan

Vi renoverar vatten- och avloppsledningar. Vi beräknar att arbetet pågår från början av november till årets slut.

Voltvägen

Vi renoverar vatten- och avloppsledningar. Vi beräknar att arbetet pågår från början av november till årets slut.

Lugnvik: Planerade vägarbeten 2020

Kabelvägen

Vi drar vatten- och avloppsledningar till industrifastigheter. Vi beräknar att arbetet kommer att pågå från början av april till mitten av maj.

Kännåsvägen

Vi ska renovera vatten- och avloppsledningar längs Kännåsvägen, där den passerar igenom Lugnviks industriområde norr om E14, samt Ställverksvägen norr om E14. Påbörjas under sommaren. Vi beräknar att arbetet pågår från början av juni till mitten på september.

Frösön: Planerade vägarbeten 2020

Härke

Vi renoverar vatten- och avloppsledningar vid Sommarslingan och Tonsättarvägen. Arbetet kommer också att påverka några fastigheter längs Peterson-Bergers väg. Påbörjas i februari.

Trädgårdsvägen

Vi bygger cykelöverfart över Frösövägen samt gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen till Fritzhemsgatan. Vi beräknar att arbetet kommer att pågå från mitten av augusti till och med oktober månad.

Fritzhemsgatan

Vi bygger gång- och cykelväg från Trädgårdsvägen längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen fram till Konvaljevägen.

Varför tar det så lång tid att renovera vatten- och avloppsledningar?

Vatten- och avloppsledningar ligger flera meter under gator och vägar. Det innebär att när vi ska arbeta med underhåll eller lagningar av ledningarna måste vi gräva upp gatorna.

För att renovera ledningar behöver vi stänga av gator och gräva oss ned minst 2 - 3 meter. Samtidigt som vi renoverar ledningarna ska ju ledningarna fortfarande leverera vatten av dricksvattenkvalitet och ta hand om avloppsvatten. Och vi kan förstås inte stänga av all trafik och gräva upp långa avsnitt av gatorna, eftersom fastighetsägare, räddningstjänst och annan nyttotrafik behöver komma fram. Det gör att arbetet blir omständigt och vi kan inte göra alllt på en gång. I tätbebyggt område tar dessa arbeten ofta lång tid; cirka 3 - 8 månader.

Ofta gräver vi oss ned till ledningarna för att göra ett moment. Sen gräver vi en ny grop intill den förra, för att göra samma moment där. Massorna från grop 2 använder vi för att fylla igen grop 1 för att släppa fram trafiken där. Saktar arbetar vi oss vidare längs gatan och gräver grop efter grop. Sen börjar vi ofta om från början med att gräva där vi har grävt förut, för att utföra nästa moment. Vi gräver upp, jobbar på ledningarna och fyller igen, och gräver upp igen, jobbar på ledningarna och fyller igen ... Grävandet och flyttandet av massor gör att tunga fordon trafikerar våra arbetsplatser.

Oftast räcker det med att vi stänger av ett körfält men det händer att vi måste stänga av i båda körriktningarna och leda om all trafik. Det är däremot mycket sällan som vi måste spärra av gång- och cykelbanor också.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-09