Möten, handlingar och protokoll

Information om kommunens sammanträden och beslut är viktig för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. De kommunala handlingarna ger dig insyn och möjlighet att påverka.

Inför sammanträden publiceras aktuella handlingar som ger medborgarna möjlighet att ta del av vad de förtroendevalda kommer att besluta om. Du har möjlighet att ta kontakt med förtroende­valda politiker och därmed vara med och påverka besluten.

Sidan uppdaterad 2024-06-11