Borgerlig vigsel

Interiör från Gamla Skolan i Östersund med vackra träpaneler och parkett.

Vill ni gifta er borgerligt kan ni boka en av Östersunds kommuns vigsel­förrättare. I Östersund sker den borgerliga vigseln i Gamla skolan, före detta Turistbyrån, Rådhusgatan 44 men det är också möjligt att förlägga vigseln på annan plats.

Hur går det till?

Hindersprövning

Om ni vill gifta er borgerligt ska ni först ansöka om hindersprövning. Hinders­prövning sker för att kontrollera att det inte finns några hinder för att ingå äktenskap. Prövningen görs av Skatteverket.

Blankett för hindersprövning finns att ladda ner på Skatteverkets webb

Finns det inga hinder att ingå äktenskap kommer ni att få "Intyg Hindersprövning" och "Intyg Vigsel". Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

När ni fått intygen och bokat tid för vigseln skickar ni originalen per post till:

Östersunds kommun
Kommunalrådsexpeditionen
831 82 Östersund

Intygen ska vara oss tillhanda senast sju dagar före vigseln.

Utländska medborgare

Om en av er är utländsk medborgare ska ändå svensk hindersprövning göras. Det räcker att en av er är skriven i Sverige. Om ni båda är utländska medborgare måste ni kontakta er ambassad för att få nödvändiga handlingar. Mer information om detta finns hos Skatteverket.

Plats för vigsel

Vigseln sker normalt i Gamla skolan, före detta Turistbyrån Rådhusgatan 44, där kommunen utser en vigselförrättare.

Det kan i överenskommelse med vald vigselförrättare förläggas på annan plats. I dessa fall får ni själva först kontakta en vigsel­förrättare och komma överens, därefter boka vigseln via e-tjänsten.

E-tjänst borgerlig vigsel

Tider för vigsel

Vår ambition är att kunna ordna vigseln inom två veckor från det att du kontaktat oss.

Obs! vecka 30 och vecka 31, 22 juli - 4 augusti, är det stängt för vigslar.

  • Ojämna veckor viger vi på fredagar mellan 13.00 och 16.00
  • Jämna veckor viger vi på lördagar mellan 13.00 och 16.00

Vigselceremonin

Under vigselceremonin följer ett särskilt vigselformulär där man läser upp lagtexten för paret och förklarar dem för äkta makar.

I samband med vigseln behöver ni visa upp era identifikationshandlingar (exempelvis legitimation, pass eller körkort) för vigselförrättaren.

Max antal personer som får närvara är 20.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen också närvara och dessa ska ha fyllt 18 år. Det är ni som har ansvaret för att vittnen finns.

Vigselförrättare

Här hittar du listan över alla vigselförrättare vi har i Östersunds kommun.

Förrättare vid borgerliga vigslar i Östersunds kommun

Namn

Uppdrag

Thomas Andersson

Förtroendevald

Anders Cederberg

Jurist

Niklas Daoson

Kommunalråd

Per (Putte) Eby

Utredare

Stefan Fax

Förtroendevald

Lena Hallin

Generalmajor

Elin Hoffner

Förtroendevald

Christine Hägglund

Tjänsteperson

Stephen Jerand

Förtroendevald

Ewa Jonsson

Socionom, Rödakorsare

Kurt Johansson


Sofie Jugård Löfgren

Friluftsguide

Marianne Larm Svensson

Enhetschef på Centerpartiets riksorganisation

Lars-Olof Larsson

Utredare

Jamal Mamo

Utredare

Gustav Mårtensson

Civilekonom/auktionsförrättare

Joel Nordkvist

Förtroendevald

Susanne Norman

Flygplatschef

Katarina Nyberg-Finn

Äventyrsförrättare

Kalle Olsson

Riksdagsledamot

Johan Palm

Tjänsteperson

Björn Sandal

Förtroendevald

Anders Sundin

Förtroendevald

Pär Stenlund


Bosse Svensson

Konsult

Karin Thomasson

Förtroendevald

Robert Uitto

Landstingsråd

Kostnad

En borgerlig vigsel kostar 500 kronor om minst en av er är folkbokförd i Östersunds kommun. För er som inte är folkbokförda i kommunen kostar det 960 kronor.

Max antal personer som får närvara är 20, inklusive vigselparet.

Boka vigseln

Alla vigslar bokas via kommunen om inget annat är överenskommet och bokas i första hand via vår e-tjänst. Har du inte möjlighet till detta eller har frågor är du välkommen att kontakta Kommunkansliet på 063‑14 38 30 eller 063-14 36 59.

Boka vigsel via vår e-tjänst

Silvervas med röda rosor och två levande ljus i silverstakar.

Har du synpunkter på vår verksamhet?

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-03-20