Dödsfall och begravning

En grav prydd med en rosa ros och flera gravljus

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som exempelvis begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Det finns inga bestäm­melser om utformningen eller om vem som ska förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med praktiska arrangemang och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Begravningsombud

Ett begravningsombud har till uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor. Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning över dennes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbo­delägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteck­ningen är avgörande för arv och skatt.  

En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Boupp­teckningen ska skickas till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Skatteverkets information om bouppteckning

Dödsboanmälan

I vissa fall kan Östersunds kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Läs mer om det här nedan.

Dödsboanmälan

När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas bouppteckning och den skickas till Skatteverket.

Du kan göra den själv eller anlita jurist eller begravningsbyrå.

Äger man inget hus eller mark eller inte har så mycket pengar kan dödsbohandläggaren i kommunen istället utreda och bedöma rätten till en dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning som kommunen gör utan kostnad.

En dödsboanmälan kan inte göras om

 • någon av dödsbodelägarna inte vill
 • det krävs mycket arbete av handläggaren att få uppgifter om den avlidnes ekonomi
 • det, i vissa fall, finns testamente
 • den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla

Tänk på att det här krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

 • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Östersunds kommun
 • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen

Det här händer med autogiron, räkningar, hyresavier och eventuella skulder

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad om man säger upp den senast en månad efter dödsfallet.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan
 • För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det klokt att direkt meddela eventuella borgenärer att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras

Så går utredningen om dödsboanmälan till

Du som är dödsbodelägare (du som har rätt till arv) eller är företrädare för dödsboet ska kontakta dödsbohandläggare via Kundcenter (se kontaktinformation nedan). Det är vi som utreder och bedömer rätt till dödsboanmälan.

Handläggaren värderar sedan dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Vänd dig till oss om du vill veta mer.

Sidan uppdaterad 2023-12-06