Dialog och synpunkter

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns för­skola och skola, hur ditt bostads­område ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Men det går också att påverka mellan valen.

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Sidan uppdaterad 2023-11-28