Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och är det högsta beslutande organet i kommunen. Östersunds kommun styrs sedan valet 2022 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, det man kallar "Mittstyret".

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet och är de som fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. En stor del av beslutsfattandet har de överlåtit på de olika nämnderna. Många av de förtroendevalda i kommunfullmäktige sitter även med i nämnder och styrelser.

Mandat och ledamöter

Östersunds kommuns fullmäktige består av 61 förtroendevalda ledamöter. Det innebär att det också är 61 mandat som fördelas på de olika partierna.

Oppositionen har bildat samverkan kring fördelningen av platser i bland annat styrelser och nämnder. Grupperna består av Vänsterpartiet, Miljö­partiet och Liberalerna respektive Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverige­demo­kraterna.

Fördelning för mandatperioden 2022-2026:
PartiMandat
Socialdemokraterna23
Moderaterna
9
Centerpartiet
9

Sverigedemokraterna

6

Kristdemokraterna

5

Vänsterpartiet
4
Miljöpartiet3
Liberalerna2

Ordförande i kommunfullmäktige är Hanna Wagenius, (C), förste vice ordförande är Stefan Fax (S) och andre vice ordförande är Andreas Köhler (M).

Kommunfullmäktiges alla ledamöter

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden (utom juli och augusti). Sammanträdena är öppna för allmänheten och du kan följa sammanträdet antingen på plats eller direkt via webb-tv.

På sidan Sammanträdestider går det att läsa när kommunfullmäktige har sina samman­träden. Om du vill läsa protokoll från föregående möten finns de också tillgängliga i kommunens diarium på webben.

Sammanträdestider

Kommunens diarium på webben

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Du har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.
Frågorna ska ställas till en eller flera medlemmar av preisidie i fullmäktige, styrelse eller nämnd.

Är frågan av enklare art kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast klockan 09.00 två arbetsdagar före sammanträdets början.

Om frågan däremot är komplicerad behöver vi få in den minst tre dagar före samman­trädet för att hinna förbereda svaret.

Du kan skicka din fråga via post till:
Östersunds kommun, Kommunlednings­förvaltningen,
831 82 Östersund
eller via kommunsekreterare@ostersund.se.

OBS! Du måste finnas på plats vid fullmäktigemötet när frågan ska tas upp.

Sidan uppdaterad 2024-05-14