Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och är det högsta beslutande organet i kommunen.

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet och är de som fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. En stor del av beslutsfattandet har de överlåtit på de olika nämnderna. Många av de förtroendevalda i kommunfullmäktige sitter även med i nämnder och styrelser.

Mandat och ledamöter

Östersunds kommuns fullmäktige består av 61 förtroendevalda ledamöter. Det innebär att det också är 61 mandat som fördelas på de olika partierna.

Fördelning för mandatperioden 2014-2018:
PartiMandat
Socialdemokraterna22
Nya moderaterna12
Centerpartiet8
Miljöpartiet de gröna6
Vänsterpartiet4
Liberalerna4
Sverigedemokraterna4
Kristdemokraterna1

Ordförande i kommunfullmäktige är Kjell Svantesson (S), förste vice ordförande är Ida Asp (S) och andre vice ordförande är Gunnar Hjelm (M).

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden (utom juli och augusti). Sammanträdena är öppna för allmänheten och du kan följa sammanträdet antingen på plats eller direkt via webb-tv.

I sammanträdeskalendern går det att läsa när kommunfullmäktige ska ha sina sammanträden. Om man vill läsa protokolllänk till annan webbplats från föregående möten finns de också tillgängliga på kommunens hemsida.

Ställ frågor till kommunfullmäktige

Du har möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter. Är frågan av enklare art kan du lämna in den till fullmäktiges sekreterare senast före sammanträdets början.

Om frågan däremot är komplicerad behöver vi få in den minst tre dagar före sammanträdet för att hinna förbereda svaret.

Du kan skicka din fråga via post till: Östersunds kommun, Kommunlednings­förvaltningen, 831 82 Östersund eller via e-post.

OBS! Du måste finnas på plats vid fullmäktigemötet när frågan ska tas upp.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-04-06