Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ledamöter som utses av kommun­full­mäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen:

  • kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.
  • Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och ser till att besluten som fullmäktige fattar blir genomförda.
  • Kommunstyrelsen svarar för den långsiktiga planeringen i kommunen. Den ska beräkna hur många bostäder och skolor mm som behövs och mycket annat av övergripande karaktär.

Ungefär en gång i månaden sammanträder kommunstyrelsen. Alla kommunstyrelsens möten är offentliga.

Kommunstyrelsens ledamöter

Finans- och fastighetsutskottet

Finans- och fastighetsutskottets ledamöter

Utvecklingsutskottet

Utvecklingsutskottets ledamöter

Sidan uppdaterad 2022-11-24