Ekonomi och stöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då går det att ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Stöd genom information och rådgivning

Östersunds kommuns uppdrag är att hjälpa dig så att du kan klara dig själv ekonomiskt. Det kan vi göra genom att till exempel ge dig den information eller de råd som ger dig förut­sätt­ningar att kunna försörja dig själv.

Din socialsekreterare kan lyssna på dig om du vill prata om till exempel din familjesituation, dina relationer, din hälsa och mycket annat. Socialsekreterare ger dig svar och information om var du kan få bästa möjliga hjälp i just din situation.

Om du inte redan har en etablerad kontakt med socialtjänsten vänder du dig till kommunens kundcenter, 063-14 30 00, som hjälper dig vidare.

Budget- och skuldrådgivning

Du kan också få råd om budget- och skuldfrågor av Östersunds kommun. Budget- och skuld­rådgivaren kartlägger tillsammans med dig din ekonomi genom att göra upp en hushålls­budget där inkomster, utgifter och skulder blir tydliga. Du kan även få stöd vid kontakter med myndigheter och fordringsägare.

Länk till sidan Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag) kan du söka hos socialtjänsten när du prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen. Din rätt till en skälig levnadsnivå finns skrivet i socialtjänstlagen (SoL). Du kan även söka bistånd till annat, så kallat livsföring i övrigt (till exempel kostnader för tandvård, medicin och glasögon).

Du har rätt att få ett skriftligt beslut och en bedömning där det tydligt framgår varför du fått ett visst beslut. Rätten till försörjningsstöd prövas månad för månad.

Sök försörjningsstöd 

Sidan uppdaterad 2024-04-26