Samverkansråd

Tillsammans med företrädare för olika intresseorganisationer har Östersunds kommun ett antal olika samverksansråd. Rådens syfte är att vara organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer och kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Östersunds kommun.

Mer information om Kommunala pensionärsrådet

Samverksansråd Idrott

Östersunds kommun och Östersunds Idrottsråd har enats om en gemensam modell för strategisk samverkan. Det nya "Samverkansråd Idrott" ska leda till ett mer strukturerat samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen.

Samarbetet fokuserar på tre utvecklingsområden:

 • Samarbete mellan skolan och idrottsrörelsen
 • Idrotten som tillväxtfaktor
 • Utveckling av idrottsanläggningar

Protokoll från Samverkansråd Idrott hittar du under diarium och protokoll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​ Välj Samverkansråd idrott (SRI).

Representanter

Idrottens representanter är:

 • Patrik Joelsson, Östersunds Idrottsråd
 • Martin Knutsson, Östersunds Idrottsråd
 • Maria Johansson, Östersunds Idrottsråd
 • Per-Erik Rönnestrand, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Kommunens representanter är:

 • Karin Thomasson (MP), ordförande
 • Anders Edvinsson (S)
 • Per Lundgren (C)
 • Thord Eric Nilsson (Fp)

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktions­nedsättning och Östersunds kommun.

Mer information om Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-07-24