Tillgänglighet för ostersund.se

Östersunds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill så klart att så många som möjligt ska kunna använda vår webb­plats. Här beskriver vi hur ostersund.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är ostersund.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från ostersund.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du rapportera det till oss.

Rapportera bristande tillgänglighet via vår e-tjänst

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera bristande tillgänglighet via vår e-tjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgäng­lighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen ostersund.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt syn

 • Vissa filmer saknar syntolkning.
 • Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden saknar undertexter och syntolkning.
 • Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG fullt ut vad gäller exempelvis kontraster och formatering. Ett systematiskt arbete pågår för att åtgärda tillgänglighets­bristerna samt utbilda våra webbredaktörer.
 • En del dokument innehåller kartor med information som inte återges i textform.
 • Hänvisningar till innehåll som baseras på sensoriska kännetecken påträffas på en del sidor.
 • En del sidor har kontrastproblem. Främst gäller det text som ligger på färgade plattor.
 • En del länktexter brister i sin utformning vilket gör det svårt att veta vart de leder.
 • En del tabeller uppfyller inte kraven på tillgänglighet då de bland annat saknar tabellbeskrivningar.
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
 • På webbplatsen finns också många dokument som inte uppfyller tillgäng­lig­hets­­kraven. Många dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Många innehåller bilder och annan grafik som saknar eller har felaktiga alternativ-texter. Vissa dokument har också felaktig läs- och tabbordning. Vi har nyligen tagit fram nya dokument­mallar som gör det enklare för kommunens medarbetare att skapa tillgängliga PDF-filer.

Problem vid användning med nedsatt hörsel och utan hörsel

 • Vissa filmer saknar undertexter eller textbeskrivningar

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa knappar saknar maskinläsbara etiketter. Det kan innebära en risk för att att knappar och ikoner tolkas annorlunda av röststyrda webbläsare.
 • Dokument kan ha innehåll som inte är tillgängligt via tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid inmatningsfel i formulär saknas ibland välformulerade felmeddelanden.
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
 • På vissa sidor saknas korrekt rubrikstruktur och rubriknivåer hoppas över.
 • En del länktexter brister i sin utformning vilket gör det svårt att veta vart de leder.
 • En del tabeller uppfyller inte kraven på tillgänglighet då de bland annat saknar tabellbeskrivningar.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Det finns flera filmer på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Givetvis försöker vi göra dem så tillgängliga som möjligt, och bland annat har de flesta undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.
 • Detsamma gäller för dokument som inte behövs för aktiva administrativa förfaranden, som offentliggjorts före 2018-09-23.
 • Kartor på ostersund.se som används för att peka ut geografisk läges­information, är inte heller tillgänglighetsanpassade. De omfattas inte av lagkravet eftersom de inte är avsedda för navigering.

Så har vi testat ostersund.se

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostersund.se. Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av verktyget Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes 22 april 2024.

Sidan uppdaterad 2024-04-22