Ersättning för kommunal och fristående verksamhet i andra kommuner

Här finns aktuella bidragsbelopp för fristående verksamhet och interkommunal ersättning för berörda verksamheter.

Bidragsbelopp för fristående verksamhet

Bidrag till fristående i annan kommun är en ersättning som betalas ut för elever och barn folkbokförda i Östersunds kommun men som studerar vid en fristående enhet belägen i annan kommun.

Bidragsbelopp för fristående verksamhet 2024 Pdf, 74.9 kB.

Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i både offentlig och privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem årskurs F-3: 30 919 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Fritidshem årskurs 4-6: 26 124 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Fritidshem för elev i den anpassade grundskolan 6-12 år: 234 767 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I samtliga belopp för fritidshem ingår administration med 3 procent.

Förskola

Förskola 0-2 år: 154 636 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år: 143 180 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I samtliga belopp för förskola ingår administration med 3 procent.

Grundskola

Årskurs F-3: 99 707 kr/år
Årskurs 4-6: 101 816 kr/år
Årskurs 7-9: 109 343 kr/år

(Exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

I samtliga belopp för grundskola ingår administration med 3 procent.

Anpassad grundskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1: 478 603 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2: 647 297 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3: 811 207 kr/år

Fritidshem: 234 767 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Tillsyn över 12 års enligt LSS: 208 703 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Gymnasium

Information om interkommunal ersättning för gymnasiet finns på Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida:

IKE och bidrag (Jämtlands Gymnasieförbund)

Sidan uppdaterad 2024-02-02