Hållbart resande

Flygbild över Frösöbron och cykelbron mellan Frösön och Badhusparken

I Östersund arbetar vi för att få fler medborgare att välja mer miljövänliga alternativ vid resor. Det handlar om att få östersundsborna att välja att gå, cykla, åka kollektivt och samåka i större utsträckning.

Östersund kommun har uppmärksammats i internationella sammanhang för våra många permanenta åtgärder för ett hållbart resande.

Främja användandet av miljöfordon

Östersunds kommun arbetar för att främja användandet av miljöfordon som har låga utsläpp av klimatgaser. Här kan du läsa mer om vårt arbete med:

Så kan du bidra till minskad klimatpåverkan

Det finns många sätt du kan bidra till att minska klimatpåverkan. Här är förslag på några:

Sparsam körning – Ecodriving

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger. Som företagare kan du spara både energi och miljö men framför allt spara stora belopp genom att lära dig och din personal att köra sparsamt. Även som privatperson kan du spara mycket pengar på att ha en snål körstil.

Genom sparsam körning kan du:

  • minska din bränsleförbrukning med 4-10 procent. En vanlig bilist kan spara 500‑1 500 kr eller kanske mer varje år.
  • minska dina kostnader för service och underhåll.

Så lär du dig sparsam körning

Trafikskolorna ordnar utbildningar i sparsam körning för både privatpersoner och företag. Konceptet kallas EcoDriving och drivs som ett affärsområde inom Sveriges Trafikskolors Riksförbund. På en del håll i landet genomförs också studiecirklar i ämnet, främst genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Anlita en Sparcoach

För att uppnå maximal effekt och bestående resultat av sparsam körning kan du anlita en Sparcoach. Sparcoachen hjälper till att strukturera och systematisera ett långsiktigt arbete med uppföljning och motivationsåtgärder i samband med Sparsam Körning-utbildningen.

Bilpooler

Om du inte har behov av en bil varje dag, men ändå på ett smidigt sätt vill ha tillgång till en när det behövs, då kan en bilpool vara något för dig!

En bilpool är:

  • Ekonomisk – de fasta kostnaderna sjunker då fler använder bilen.
  • Trafiksäker – om du delar bil med andra får du råd att köra en ny, säkrare bil.
  • Miljövänlig – bilåkandet minskar till följd av bättre planering, nya bilar är dessutom både renare och tystare.
  • Flexibel – du kan välja bil efter behov - en liten lättparkerad småbil i innerstan eller en rejäl kombi när du behöver mycket plats.

I en bilpool delar ett antal personer på en eller flera bilar. Vitsen är att du bara betalar för bilen då du använder den, istället för att ha kostnader året runt. Övriga kostnader för reparationer, service och försäkringar delas mellan medlemmarna.

En bilpool är ett lämpligt alternativ för dig som kör under 1 100 mil/år och endast ett fåtal gånger i veckan, det är även ett bra alternativ som andrabil.

Här hittar du mer information om bilpooler i Östersund:

Samåkning

Samåkning har många fördelar, genom att dela bil med varandra kan resan bli billigare, trevligare och mer miljövänlig.

När fler samåker blir det färre bilar ute i trafiken. Det ger minskade utsläpp och bidrar även till minskad trängsel i trafiken vilket gör resan säkrare och snabbare. Förutom att spara på miljön kan dusom samåkare även spara pengar, det är dessutom en chans att träffa nya människor och utbyta erfarenheter på vägen.

Här hittar du mer information om samåkning i Östersund:

  • GoMorelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Samåkning och privat biluthyrning
  • Mobilsamåkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Samåkning för byar och kommuner
  • Freelwaylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Samordning av transporter och gods för företag och organisationer
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-14