På din gata

Här hittar du information om vad som gäller för dig, som fastighetsägare och hur ni, i grannskapet, kan förbättra trafiksituationen på er gata.

För fastighetsägare i tätbebyggt område, finns det en del saker att tänka på. Ska du plantera träd eller buskar ska du tänka på att inte plantera för nära din fastighetsgräns. Träd och buskar blir ofta större än du tror och kan inkräkta på trottoaren eller gatan. Vintertid ska du ta hand om din egen snö. Den snö som faller på din tomt får du inte skotta ut i gatan. Och vid halka har du ett ansvar att sanda gångbaneutrymmet utanför din tomt.


Vad är fastighetsägares ansvar när det gäller snö?

Fastighetsägare har inget ansvar för snöröjningen av gångbanor (trottoarer). Men som fastighetsägare har du ett ansvar att ta hand om din egen snö.

Du, som fastighetsägare i tätbebyggt område, får inte skotta ut snö från tomten ut på trottoaren, gatan eller i en park. Snön som faller på din fastighet måste du lägga upp på din egen tomt.

De snöplogkanter som vi lämnar vid din garageinfart och din entré, får du fördela längs snöplogkanterna på sidorna. Tänk då på att inte blockera gångbanan.

Rädd om staket eller häck?

Våra chaufförer (både våra egna och entreprenörer) har i uppdrag att vara extra uppmärksamma vid säsongens första snöröjning. Då läggs grunden för hela vinterns vinterväghållning så att inte snöplogkanter ligger, med ett högt tryck, mot exempelvis fasader, häckar eller staket.

Du kan själv sätta upp snökäppar innan vintern för att förtydliga din tomtgräns. Vi tar hänsyn till dem när vi snöröjer.

Vanliga fastighetsägarfrågor om snöröjning

Varför har kommunen inte plogat hela gatan?

Om en bit av gatan inte har blivit plogad kan det bero på att bilar varit parkerade där. En annan vanlig anledning är att skrymmande växlighet varit ett hinder för snöröjnings­fordonen. Tänk på att du som äger en fastighet har ett ansvar för växlighet som sticker ut över tomtgränsen, sköter du det inte rätt kan det innebär att din gata får sämre snöröjning.

Varför har kommunen plogat igen min garageuppfart?​

Vi försöker minimera snösläppet när vi plogar men tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp alla garageuppfarter. Du som äger fastigheten får själv fördela den snön längs plogkanterna vid sidan av din infart.

Kom ihåg att du inte får lägga ut snö från din egen tomt på gatan, trottoaren eller i parken!

Varför har kommunen plogat in min bil? min postlåda?​

De flesta snöröjningsfordon lämnar en snöplogkant. Det är ägarens ansvar att skotta fram egna bilar, postlådor, entréer etc.

Vilket ansvar har fastighetsägare för sandning?

Äger du en fastighet inom tätbebyggt område där kommunen sköter vinterväghållningen är du skyldig att sanda trottoaren som gränsar till din fastighet. Detta gäller även i de fall då din fastighet och trottoaren åtskiljs av en gräsklädd marksträng. Om kommunen lagt snö på trottoaren, ska du sanda utanför, på gångbaneutrymmet. Kommunen sandar för fordon och du sandar för gångtrafikanterna.

Läs mer i våra föreskrifter om gångbanerenhållning

Småhusägare i tätbebyggt område

Privatpersoner som är fastighetsägare till småhus (en- och tvåbostadshus) får hämta sand, gratis, vid

Sanden finns att hämta utanför grindarna vid återvinningscentralerna.

Observera att sanden endast får användas för att sanda gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

Företag som är fastighetsägare får inte hämta sand från kommunen.

Varför ska fastighetsägare sanda gångbanan?

Förr låg all vinterväghållning, ja, all gaturenhållning i städerna på fastighetsägarna. På Sveriges Kommuner och Regioners - SKR:s hemsida står att läsa

"Möjligheten att ålägga fastighetsinnehavare viss skyldighet att renhålla gångbana är inte ny. Den infördes 1957 i samband med att det grundläggande ansvar för gaturenhållningen som tidigare åvilat fastighetsägarna istället lades på kommunerna."

Så fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållning är en rest från den gamla ordningen och finns i de flesta kommuner.

Läs mer om gångbanerenhållning hos SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Får jag sopa ut sanden på gatan på våren?​

Den sand som du spridit inne på din fastighet under vintern, får du själv frakta bort (och den hör inte hemma i din soptunna).

Den sand som du spridit ut på gångbaneutrymmet utanför din fastighet, får du gärna sopa ut i gatan, om du gör det innan vi kommer med våra sopmaskiner på våren. Då får vi lättare med oss all sand och vi riskerar inte att skada staket, fasad eller växtlighet hos dig med våra fordon.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-18