Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Social beredskap

Social beredskap avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation. Social beredskap är till för akuta ärenden som inte kan vänta med kontakt till nästa vardag.

Social beredskap når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17:00 och 08:00 samt under helger. Dag före helgdag inträder beredskapen klockan 15:00.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands län

Misstänker du att barn eller unga far illa hittar du mer information om hur du bör agera på sidan Om barn eller unga far illa

UMO - Din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

UMO - Din ungdomsmottagning på nätet

Barnens hjälptelefon - BRIS - Barnens rätt i samhället

Barnens hjälptelefon är till för dig som är upp till 18 år. Du kan ringa dit om vad som helst och behöver inte säga vem du är.

De som du pratar med lyssnar alltid på dig och tillsammans försöker ni hitta en lösning på det som inte känns bra. Det är gratis att ringa till BRIS och ditt nummer syns inte på deras telefoner.

Man kan inte heller se på telefonräkningen att du ringt hjälptelefonen. Men du kan behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du vill undvika att samtalet finns med bland senast uppringda nummer.

Om du vill kan du också mejla till vuxna på BRIS-mejlen. Ingen kan se vem du är men du behöver registrera dig för att kunna mejla.

Barnens hjälptelefon: 116 111

Vardagar kl 15-21, lördag, söndag och helgdag kl 15-18

BRIS - Barnens rätt i samhället

Bufff - Stöd åt barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse

Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Stödtelefon: 020-200 330 (Gratis att ringa, säkrast vardagar 9-17)

Bufff - Stöd åt barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse

Röda korset - Jourhavande kompis

Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis.

Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar - eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du kan vara helt anonym.

Öppettider vardagar 18-22 och helger 14-18.

Röda korset - Jourhavande kompis

Våld och övergrepp

Vid en akut situation ring 112, annars når du polisen via 114 14.

Läs mer på sidan Våld i nära relationer

Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland

Nationella kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Det är öppet dygnet runt och gratis att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren hjälper dig som drabbats av brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående. Brottsofferjouren kan ge råd, information och stöd.

För en första hjälp och kontakt ring 0200-21 20 19 (mån-tors kl 09.00-20.00, fre kl 09.00-16.00).

Brottsofferjouren i Jämtlands län har telefon 063-51 24 00

Brottsofferjouren

Säkerhet och krisberedskap

Ibland inträffar oväntade, och kanske dramatiska, händelser där tryggheten och säkerheten känns hotad. Kommunen har en beredskap för det och rutiner för samverkan. Läs mer om det på sidan Säkerhet och kris

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en krisgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade.

Andra som erbjuder hjälp

Hemtjänstens nattpatrull

Du som har beviljats trygghetslarm har möjlighet att kalla på hjälp från hemtjänsten dygnet runt. Nattetid är det "nattpatrullen" som rycker ut.

Hemtjänstens nattpatrull

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via 112.

Röda Korsets telefonjour

Telefon: 0771-900 800, klockan 14.00-22.00, alla dagar. 

Övriga tider hänvisas till Nationella hjälplinjens förteckning över telefonjourer och rådgivning på 1177

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningen nås på telefon 1177 dygnet runt där sjuksköterskor svarar på frågor och ger råd.

Sjukvårdsrådgivningen

Psykiatriska akutmottagningen

Vid akuta psykiska problem kan hjälp fås via den psykiatriska akutmottagningen. 

Telefonnumret är 063-15 32 50.

Om man redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan man vända sig direkt dit i första hand. 

Vid akut behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på kvällar, nätter och helger ring via landstingets växel: 063-15 30 00

Information vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Hit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

OBS! 113 13 ersätter inte larmnumret. Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Sidan uppdaterad 2022-12-05