Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Orosanmälan

Är du orolig för en annan person som bor i Östersunds kommun?

Det kan handla om ett barn som far illa. Det kan också handla om en vuxen som du tror utsätts för fysisk eller psykisk misshandel - eller någon som är på väg in i missbruk.

Du kan enkelt göra en orosanmälan via den här e-tjänsten

Du kan också välja att kontakta Kundcenter 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Via Kundcenter kan du även göra en orosanmälan för någon som har svårt att klara sig själv på grund av psykisk ohälsa, demenssjukdom eller annan sjukdom.

Du kan vara anonym. Det gäller både för orosanmälan via e-tjänsten eller om du väljer att ringa. Det går också bra att skicka ett brev. Vill du inte att ditt telefonnummer ska visas slår du #31# före telefonnumret.

Om du har funderingar kan du ringa till Kundcenter för att rådgöra innan du bestämmer dig för om du vill göra en orosanmälan. Vill du bara ha rådgivning är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter om personen din oro gäller. 

Vid behov av akut hjälp - ring 112.

Social beredskap

Utanför kontorstid kan du kontakta SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 17.00 - 08.00 samt under helger. Dag före helgdag börjar beredskapen klockan 15.00.

Social beredskap är till för akuta ärenden som inte kan vänta med kontakt till nästa vardag. Det gäller barn eller ungdomar som far illa, eller riskerar att fara illa, missbrukare i akut behov av vård, våld i nära relation, akut behov av tak över huvudet.

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en samman­ställning över hjälp som finns att få på sidan 1177.se.

1177.se - Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands län

Information om det stöd som kommunen erbjuder hittar du på sidan Stöd till barn och unga

Barnens hjälptelefon - BRIS - Barnens rätt i samhället

Barnens hjälptelefon är till för dig som är upp till 18 år. Du kan ringa dit om vad som helst och behöver inte säga vem du är.

De som du pratar med lyssnar alltid på dig och tillsammans försöker ni hitta en lösning på det som inte känns bra. Det är gratis att ringa till BRIS och ditt nummer syns inte på deras telefoner.

Man kan inte heller se på telefonräkningen att du ringt hjälptelefonen. Men du kan behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du vill undvika att samtalet finns med bland senast uppringda nummer.

Om du vill kan du också mejla till vuxna på BRIS-mejlen. Ingen kan se vem du är men du behöver registrera dig för att kunna mejla.

BRIS - Barnens rätt i samhället

Bufff - Stöd åt barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse

Bufff är en religiöst och politiskt obunden nationell barnrättsorganisation som ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Stödtelefon till Bufff är gratis att ringa

Bufff - Stöd åt barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse

Röda korset - Jourhavande kompis

Röda Korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis.

Chatten bemannas av frivilliga mellan 18 och 30 år. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar - eller kanske behövs bara en tröstande röst. Alla som svarar är unga, och du kan vara helt anonym.

Röda korset - Jourhavande kompis

UMO - Din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

UMO - Din ungdomsmottagning på nätet

Våld och övergrepp

Vid en akut situation ring 112, annars når du polisen via 114 14.

Läs mer på sidan Våld i nära relationer

Kvinnojouren - en fristad i ingenmansland

Nationella kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Det är öppet dygnet runt och gratis att ringa. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Till Kvinnofridslinjen

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren hjälper dig som drabbats av brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående. Brottsofferjouren kan ge råd, information och stöd.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Jämtlands län

Säkerhet och krisberedskap

Ibland inträffar oväntade, och kanske dramatiska, händelser där tryggheten och säkerheten känns hotad. Kommunen har en beredskap för det och rutiner för samverkan. Läs mer om det på sidan Säkerhet och kris

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en krisgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade.

Andra som erbjuder hjälp

Hemtjänstens nattpatrull

Du som har beviljats trygghetslarm har möjlighet att kalla på hjälp från hemtjänsten dygnet runt. Nattetid är det "nattpatrullen" som rycker ut.

Hemtjänstens nattpatrull

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via 112.

Sjukvårdsrådgivningen

Sjukvårdsrådgivningen nås på telefon 1177 dygnet runt där sjuksköterskor svarar på frågor och ger råd.

Sjukvårdsrådgivningen

Psykiatriska akutmottagningen

Vid akuta psykiska problem kan hjälp fås via den psykiatriska akutmottagningen.

Om man redan är patient på någon av mottagningarna inom den psykiatriska vården så kan man vända sig direkt dit i första hand. 

Vid akut behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på kvällar, nätter och helger ring via landstingets växel: 063-15 30 00

Information vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Hit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

OBS! 113 13 ersätter inte larmnumret. Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

Sidan uppdaterad 2024-01-19