Kollektivtrafik

I Östersund arbetar vi ständigt för att förbättra kollektivtrafiken så att den är så attraktiv som möjligt för så många som möjligt. Just nu arbetar vi med att ställa om så att alla stadsbussar drivs 100 procent på el. Det leder till tystare trafik utan avgaser!

Tidtabeller, biljetter och mer information

I Jämtlands län är det Länstrafiken som har ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken. De hanterar även skolskjuts, sjukresor och färdtjänstresor. Du hittar all information på Länstrafikens hemsida:

Nya linjer och tider

Länstrafiken gör om busslinjenätet och tidtabellerna: en smått historiskt förändring.

De nya busslinjerna kommer att vara rakare och enklare att förstå och bussarna kommer dessutom att gå i jämnare och tätare turintervaller.

  • 15 juni 2024 startar nya linjenätet och nya sommartidtabellen att gälla.
  • Från och med 22 augusti startar den ordinarie tidtabellen.

Läs mer på Länstrafikens sida Nya linjer för nya tider.

Länstrafikens app - allt direkt i mobilen

Ladda ner Länstrafikens app "Länstrafiken Jämtland" till din telefon. Du hittar den i App Store eller Google Play och den den är kostnadsfri.

Om kollektivtrafik i Östersund

Kollektivtrafiken i Östersund, både stads- och regiontrafik drivs av Region Jämtland Härjedalen och beslut om kollektivtrafiken tas i regionala utvecklingsnämnden.

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av hållplatser till kollektivtrafiken. Vi samverkar också med regionen så att busstrafiken ska fungera så bra som möjligt.

Sidan uppdaterad 2024-05-13