Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 började Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257) att gälla.

För försäljning av tobaksfria nikotinprodukter gäller att försäljningen ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter (e-tjänst)

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

Vilka regler gäller?

- Tobakfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

- Tobakfria nikotinprodukter får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte fyllt 18 år.

- Tobakfria nikotinprodukter ska vara märkta med korrekt hälsovarning och innehållsdeklaration.

Automat, distansförsäljning eller liknande

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från automat eller vid distansförsäljning är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter

Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Konsumentverkets sida om marknadsföring

Om du inte följer lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har tillsyn över försäljningen på försäljningsstället. Kommunen kan besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite om du som näringsidkare bryter mot lagen.

Beslut som en kommun har fattat enligt Lag om tobakfria nikotinprodukter överklagas hos Förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterad 2024-02-05