E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) att gälla.

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare gäller att försäljningen ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare (e-tjänst)

Du som säljer e-cigaretter ska bedriva egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. I egenkontrollprogrammet ska framgå vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

Vilka regler gäller?

- Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. I försäljningslokalen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.

- Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som kan misstänkas överlämna varorna till någon som inte fyllt 18 år.

- E-cigaretter ska vara märkta på svenska med korrekt hälsovarning och det ska följa med ett informationsblad och innehållsförteckning.

Tillstånd från Länsstyrelsen för att sälja e-vätskor

Tänk på att du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen för att sälja akut giftiga e-vätskor och e-cigaretter som innehåller sådana vätskor. Kravet på tillstånd gäller även försäljning av engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods.

Automat, distansförsäljning eller liknande

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från automat eller vid distansförsäljning är tillåten om det går att kontrollera mottagarens ålder.

Om du inte följer lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har tillsyn över försäljningen på försäljningsstället. Kommunen kan besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite om du som näringsidkare bryter mot lagen.

Beslut som en kommun har fattat enligt Lag om tobak och liknande produkter överklagas hos Förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterad 2024-02-05