Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Serveringstillstånd behövs vid exempelvis pub- och restaurangverksamhet. Tillståndet gäller vid servering av spritdryck, starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt alkoholdrycksliknande preparat.

Det finns också möjlighet att söka tillstånd för catering av mat och alkohol till slutna sällskap, en förutsättning är att verksamheten uppfyller kraven för att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Cateringtillstånd kan sökas av ny verksamhet eller redan befintlig verksamhet.

När ansökan inkommit och ärendet utretts (ta cirka 6 veckor) fattas beslut i Miljö- och samhällsnämnden. Om ansökan överensstämmer med de krav som ställs kan ett beslut tas av ordförande i Miljö- och samhällsnämnden istället.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas, se Bilagor att bifoga ansökan. Pdf, 127.2 kB.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Sidan uppdaterad 2024-02-05