Avgifter

Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats.

Avgiften betalas till kommunens bankgiro 991-1249. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd". Kvitto på inbetalt belopp ska bifogas ansökan eller anmälan.

Avgifter för servering av alkohol och försäljning/servering av folköl beslutades av Kommunfullmäktige 2023-12-19, § 228. Avgifterna räknas upp årligen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (bland annat e-cigaretter) beslutades av Kommunfullmäktige 2023-12-19, § 229. Avgifterna räknas upp årligen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter beslutades av Kommunfullmäktige 2023-12-19, § 226. Avgifterna räknas upp årligen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för försäljning av receptfria läkemedel beslutades av Kommunfullmäktige 2023-12-19, § 227. Avgifterna räknas upp årligen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och anmälningsavgifter:

Avgiften avserAvgift
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutna sällskap, provsmakning vid tillverkningsställe, catering till slutna sällskap, provsmakning, pausservering).16 640 kr
Ansökan stadigvarande cateringtillstånd (avser tillståndshavare).3 840 kr
Ansökan stadigvarande provsmakningstilstånd (avser tillståndshavare på tillverkningsställe).3 840 kr
Anmälan ändrade ägarförhålladen (betydande ändring i ägandet, aktier eller bolagsandelar mer än 50%).7 680 kr
Ändrade ägarförhållanden (mindre ändring i ägandet, aktier eller bolagsandelar mindre än 50 %).3 840 kr
Ansökan stadigvarande utökat serveringstillstånd (lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning etcetera.)6 400 kr
Ansökan tillfälligt utökat serveringstillstång (lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning etcetera).3 840 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten (avser 1-6 sammanhängande dagar).7 680 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten (avser 1-6 sammanhängande dagar för tillståndshavare i kommunen)6 400 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten (avser över 6 dagar, maximalt 3 månader sammanhängande period).8 960 kr
Ansökan gemensam serveringsyta avser tillståndshavare och per sökande.2 560 kr
Anmälan mindre ändring av serveringstillstånd (mindre ombyggnation, ändrad verksamhetsinriktning eller upphörande av dryckeslag etcetera).2 560 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.3 840 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar (avser tillverkare och partihandlare).7 680 kr
Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 dagar (avser tillverkare pch partihandlare).8 960 kr
Anmälan provsmakning, kryddning av snaps, rumsservering/minibar (avser tillståndshavare).1 280 kr
Anmälan av lokal för catering (avser tillståndshavare och om lokalen inte tidigare är godkänd av kommunen)1 280 kr

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd

Den fasta och rörliga avgiften täcker den tillsyn som görs på restaurangen eller i butiken, service, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, administration med mera.

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd:

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd
Avgift
Grundavgift serveringstid till 01:00
3 840 kr
Grundavgift serveringstid till 02:00
6 400 kr
Grundavgift serveringstid till 03:00
8 960 kr
Tillsyn av tillfälliga tillstånd (per tillsynstillfälle)
3 840 kr

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd:
Baseras på årsomsättning av alkoholomsättning/årAvgift
0 - 25 000Endast grundavgift
25 001 - 50 0002 155 kr
50 001 - 100 0003 277 kr
100 001 - 250 0004 304 kr
250 001 - 500 0005 442 kr
500 001 - 750 0006 459 kr
750 001 - 1 000 00010 736 kr
1 000 001 - 1 500 00015 029 kr
1 500 001 - 2 000 00017 104 kr
2 000 001 - 2 500 00019 322 kr
2 500 001 - 3 000 00021 461 kr
3 000 001 - 3 500 00023 600 kr
3 500 001 - 4 000 00025 765 kr
4 000 001 - 5 000 00028 951 kr
5 000 001 - 6 000 00031 058 kr
6 000 001 - 7 000 00034 335 kr
7 000 001 -38 618 kr

Övriga avgifter

Kunskapsprov (per tillfälle)1 280 kr
Påminnelse försenad restaurangrapport ( per påminnelse)1 280 kr
Uppföljande inspektion, befogade klagomål, tillsyn på tillfälliga och nya verksamhetsutövare. Timavgiften är 1 280 kronor och tas ut med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.1 280 kr x nedlagd tid

Folköl, tobak, e-cigaretter/på­fyll­nings­behållare, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Fast tillsyns/kontrollavgift

Folköl


Tillsyn, anmälan

1 280 kr

Tillsyn yttre, vartannat år

1 280 kr

Tillsyn kontrollköp, vartannat år

3 200 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 
Tillsyn, anmälan1 280 kr

Tillsyn yttre, vartannat år

2 560 kr

Tillsyn kontrollköp, vart annat år

3 200 kr

Tobaksfria nikotinprodukter


Tillsyn, anmälan

1 280 kr

Tillsyn yttre, vartannat år

2 560 kr

Tillsyn kontrollköp, vartannat år

3 200 kr

Receptfria läkemedel


Kontroll vartannat år

2 560 kr

Kontrollköp, vartannat år

3 200 kr

Övriga avgifter


Uppföljande inspektion, befogade klagomål, tillsyn på tillfälliga verksamheter och nya verksamhetsutövare

1 280 kr x nedlagd tid

Tobakstillstånd

Avgift vid försäljning av tobaksvaror

Ansökningsavgift tobaksförsäljning

12 800 kr

Anmälan ändrade ägarförhållanden (betydande ändring i ägandet, aktier eller bolagsdelar mer än 50 %)

7 680 kr

Anmälan ändrade ägarförhållanden (betydande ändring i ägandet, aktier eller bolagsdelar mindre än 50 %)

3 840 kr

Tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror

Tillsyn yttre, vartannat år

6 400 kr

Tillsyn inre, samt kontrollköp, vartannat år

6 400 kr

Övriga avgifter

Uppföljande inspektion, befogade klagomål, tillsyn på tillfälliga verksamheter och nya verksamhetsutövare

1 280 kr x nedlagd tid

Sidan uppdaterad 2024-02-05