Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfälligt tillstånd för alkoholservering söker du vid större evenemang, exempelvis för serveringstält vid festivaler, tillståndet gäller under någon eller några dagar.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklista. Pdf, 353.7 kB.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Övriga villkor

  • Sökanden ska ha beviljats tillstånd att använda offentlig plats.
  • Lokalen ska vara en klart avgränsad yta med sittplatser vid bord.
  • Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras under restaurangliknande former.
  • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
  • Starköl, vin eller annan jäst alkoholdryck får i dessa fall serveras som längst till klockan 03.00
  • Kunskapsprov med godkänt resultat (44 frågor)


Sidan uppdaterad 2024-05-31