Tillsynsarbete inom miljö och hälsa

Kommunens miljö- och samhällsnämnd är tillsynsmyndighet för en rad olika områden inom miljö- och hälsoskydd. Tillsynsmyndighetens uppgift är att säkra god hälsa och god miljö för alla som bor och verkar i kommunen, samt för våra besökare.

Vi arbetar med utgångspunkt i miljöbalken, olika förordningar och i allmänna råd från till exempel Socialstyrelsen för att se till så att alla som verkar i kommunen följer svenska och internationella regler för miljö- och hälsoskydd.

Hur arbetar kommunen med tillsyn inom miljö- och hälsoskydd?​

Vi arbetar med tillsyn inom en rad olika områden som berör både privatpersoner, företagare och andra verksamheter i kommunen. Några exempel på vad vi arbetar med är tillsyn av:

  • hantering och märkning av olika typer av kemikalier hos företag och privatpersoner
  • lokaler med yrkesmässig hygienisk verksamhet
  • miljöfarliga verksamheter

Rent praktiskt arbetar vi bland annat med att besöka verksamheter runt om i kommunen som till exempel använder kemikalier eller som har annan potentiell påverkan på människors hälsa eller miljön. Våra tillsynsbesök kan vara både planerade och oplanerade. Ofta har vi specifika aspekter av en verksamhet som vi kommer ut för att titta mer på, till exempel avfallshantering eller vattenskydd.

När vi är ute på tillsynsbesök tittar vi på att den vi är hos uppfyller de krav som ställs i miljöbalken, bland annat att ansvariga har de kunskaper som krävs och att man identifierat vilka risker som finns i verksamheten.

Hur finansieras den kommunala tillsynen?​

Den tid vi lägger ner på vårt tillsynsarbete ska till stor del finansieras genom att vi tar ut avgifter av de verksamhetsutövare som vi kontrollerar. Avgiftsfinansieringen är i linje med principen "förorenaren betalar", den så kallade Polluter Pays Principle (PPP).

Läs mer om tillsynsavgifter på sidan Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Sidan uppdaterad 2023-09-21