Förpacknings- och bioavfall

Pappersförpackningar på ett transportband i en återvinningscentral.

Foto: Rebecka Sernheim

På den här sidan hittar du information om ansvar för förpacknings- och bioavfall för dig som driver någon form av verksamhet. Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att förpackningsavfall och bioavfall (livsmedel och köksavfall) hanteras på rätt sätt.

Sorteringskrav

Varje verksamhet måste sortera sina förpackningar separat. Att sortera ditt förpackningsavfall är viktigt för att öka återvinningen och att använda resurser mer effektivt. Detta krav gäller alla typer av verksamheter där förpackningsavfall uppstår. Du som driver verksamheten är ansvarig för allt avfall som uppstår i din verksamhet.

Du ska sortera förpackningar efter deras materialtyp, som papper, wellpapp plast, färgat/ofärgat glas, metall med mera.

För dig som driver serveringsställe

Om du driver ett ställe där mat eller dryck säljs och kan konsumeras på plats, måste du ge dina gäster möjlighet att sortera sitt förpackningsavfall. Även om gästerna gör fel i sorteringen, ligger ansvaret på dig att se till att avfallet blir korrekt sorterat till slut. Detta krav gäller inte på ställen som enbart erbjuder take-away eller saknar sittplatser, som food trucks.

Skilj förpackningen från dess innehåll

Alla förpackningar som innehåller avfall ska separeras från sitt innehåll. Detta för att underlätta återvinning av både förpackningen och innehållet. En förpackning måste vara helt tom innan den kan anses vara förpackningsavfall.

Det kan innebära att förpackningar behöver sköljas ur eller att innehåll som är svårt att ta bort måste skrapas ut. Förpackningar kan antingen separeras på plats där avfallet uppstår eller överlämnas till en behandlingsanläggning.

Skyldigheten att tömma förpackningen gäller allt avfall, inte bara för de förpackningar som innehåller matavfall.

Matavfall i förpackning

Bioavfall, inklusive matavfall, som separeras från förpackningen ska också sorteras separat. Syftet är att minska matsvinn och främja andra hanteringsmetoder, som prissänkningar eller samarbeten med sociala verksamheter.

Den som har matavfall som behöver kasseras har alltså en skyldighet att tömma förpackningen för att kunna sortera ut förpackningsavfallet och bioavfallet separat.

Flytande matavfall

Kravet på att skilja förpackning från sitt innehåll gäller även för flytande matavfall.

Kraven på separat sortering av bioavfall omfattar dock bara ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande matavfall. Till exempel kaffe, te, mjölk eller juice.

Undantag och dispens

Förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall är undantagna från regeln om separation, om förpackningen underlättar hanteringen. I så fall ska förpackningen och innehållet hanteras som farligt avfall.

Dispens kan ibland beviljas i enskilda fall, om separationen inte går att genomföra eller om fördelarna inte överväger nackdelarna.

Kommunens ansvar och abonnemangstjänster

Läs om här om vilka abonnemang kommunen erbjuder:

Länk till sidan "Restavfall och matavfall i företag eller flerbostadshuset" på ostersund.se

För dig som driver butik

Skilj förpackningen från dess innehåll

Alla förpackningar som innehåller avfall ska separeras från sitt innehåll. Detta för att underlätta återvinning av både förpackningen och innehållet. En förpackning måste vara helt tom innan den kan anses vara förpackningsavfall.

Det kan innebära att förpackningar behöver sköljas ur eller att innehåll som är svårt att ta bort måste skrapas ut. Förpackningar kan antingen separeras på plats där avfallet uppstår eller överlämnas till en behandlingsanläggning.

Skyldigheten att tömma förpackningen gäller allt avfall, inte bara för de förpackningar som innehåller matavfall.

Matavfall i förpackning

Bioavfall, inklusive matavfall, som separeras från förpackningen ska också sorteras separat. Syftet är att minska matsvinn och främja andra hanteringsmetoder, som prissänkningar eller samarbeten med sociala verksamheter.

Den som har matavfall som behöver kasseras har alltså en skyldighet att tömma förpackningen för att kunna sortera ut förpackningsavfallet och bioavfallet separat.

Flytande matavfall

Kravet på att skilja förpackning från sitt innehåll gäller även för flytande matavfall.

Kraven på separat sortering av bioavfall omfattar dock bara ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande matavfall. Till exempel kaffe, te, mjölk eller juice.

Undantag och dispens

Förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall är undantagna från regeln om separation, om förpackningen underlättar hanteringen. I så fall ska förpackningen och innehållet hanteras som farligt avfall.

Dispens kan ibland beviljas i enskilda fall, om separationen inte går att genomföra eller om fördelarna inte överväger nackdelarna.

Kommunens ansvar och abonnemangstjänster

Läs om här om vilka abonnemang kommunen erbjuder:

Länk till sidan "Restavfall och matavfall i företag eller flerbostadshuset" på ostersund.se

Tillsyn och taxa

Miljö och hälsa är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och kontrollerar att reglerna uppfylls.

Vid brister kan vi förelägga verksamheter att sortera förpackningar separat. Förelägganden kan förenas med vite. Miljö och hälsa tar ut en avgift för nedlagd handläggningstid vid tillsyn enligt gällande taxa.

Insamling av förpackningar

Du kan anlita valfri transportör för borttransport av de utsorterade förpackningsmaterialen, förutsatt att transportören har tillstånd att transportera avfall hos länsstyrelsen.

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna förpackningar som uppstår inom verksamheten på en av NPA:s mottagningspunkter. NPA har tagit över ansvaret från FTI som har avvecklats.

Mottagningsplats i Jämtlands län

Lundstams, Storlienvägen 50, 831 52 Östersund.

Öppettider: vardagar 7.00-16.00.

Tar emot förpackningar av papper, wellpapp, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Det är inte tillåtet att använda återvinningsstationerna som är till för hushållens förpackningsavfall

Lämna förpackningar, Näringslivets producentansvar

Kontrollera avfallstransportör, Länsstyrelsernas webbplats

Sidan uppdaterad 2024-05-06