Serveringstillstånd till slutna sällskap

Med slutna sällskap menas sammanslutningar eller grupper av begränsad omfattning, med en personkrets som är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse.Exempel på detta kan vara föreningen eller arbetsplatsen.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklista. Pdf, 120.5 kB.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan/anmälan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Övrigt

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer krav på matutbud. Kraven på den som ska ansvara för serveringsverksamheten kan dock ställas något lägre. Inköp av alkoholdrycker får endast göras hos Systembolaget.

Ideella föreningar, stiftelser med flera ska ha tillfredsställande organisation och ha antagit stadgar för sin verksamhet.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle krävs inte att sökanden genomgår kunskapsprovet.

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap som riktar sig till ungdomar ska bedömas med stor restriktivitet. Föreningar och klubbar som uppbär någon form av kommunalt stöd till sin ungdomsverksamhet riskerar att mista stödet om ett serveringstillstånd beviljats under samma år som stödet beviljats.

Har näringsidkare redan serveringstillstånd eftersträvas en kort handläggningstid . För övriga gäller att ansökan ska inkomma minst 10 dagar i förväg. I ansökningsavgiften ingår administrativa tillsynskostnader.

I kommunen medges servering till slutna sällskap normalt längst till klockan 03.00.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte var ett slutet sällskap i alkohollagens mening.


Sidan uppdaterad 2024-05-31