Serveringstider

Enligt Alkohollagens bestämmelser är normaltiden för servering av spritdrycker, vin, starköl samt alkoholdrycksliknande preparat mellan klockan 11.00 - 01.00. Kommunen får besluta om andra tider för servering. Serveringsstället ska alltid vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

I Östersunds kommun beviljas serveringstillstånd, stadigvarande eller tillfälliga, enligt nedan:

  • Servering inomhus till allmänheten eller till slutna sällskap medges längst till klockan 03.00.
  • Servering på uteservering till allmänheten eller till slutna sällskap medges längst till klockan 24.00.

Om det finns risk för störningar eller särskild risk för människors hälsa, och efter remiss till Polismyndigheten samt till Samhällsbyggnad, kan Miljö- och samhällsnämnden besluta om annan serveringstid.

Remissinstansernas yttrande ska väga tungt vid bedömningen av förutsättningarna för serveringstillstånd och eventuella villkor i tillståndet.

Sidan uppdaterad 2024-02-05