Hemtjänst

Här hittar du information om hemtjänsten. Längre ned på sidan hittar du presentationer med kontaktuppgifter till alla utförare av hemtjänst i Östersunds kommun.

Hemtjänsten består av två delar

Att få hemtjänst kan innebära att du få hjälp med vanliga hus­hålls­göromål som tvätt, städ­ning och inköp. Det kan också handla om hjälp med exempelvis måltider och person­lig hygien.

Hemtjänsten består av två delar - personlig omvårdnad respektive servicetjänster.

Personlig omvårdnad

Genom personlig omvårdnad kan du få viktig hjälp för att klara vardagen hemma. Det kan handla om att få hjälp med personlig hygien och med måltider. Det kan också handla om att få sitta och prata en stund eller få hjälp med att komma ut i friska luften. Hur mycket personlig omvårdnad du får beror på hur mycket hjälp du behöver.

Har du behov kan du få tillsyn av personal nattetid. En möjlighet är då att välja tillsyn via webbkamera.

Trygg och ostörd nattsömn

Servicetjänster

Servicetjänster utförs på vardagar mellan 8.00 och 17.00. Du som har hemtjänst får själv vara med och planera hur du vill att hjälpen ska utföras.

Du kan exempelvis få hjälp med att:

  • städa
  • tvätta kläder
  • byta sängkläder
  • göra inköp
  • putsa fönster

Här ser du vilka utförare som finns där du bor

Servicetjänster för dig som fyllt 80 år

Har du fyllt 80 år kan du få servicetjänster enligt befogenhetslagen, utan att träffa en biståndshandläggare. Du har rätt att få servicetjänster upp till 8 timmar per månad.

Servicetjänster för dig som fyllt 80 år

Så ansöker du om stöd i hemmet

Du kan ringa kommunens kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Vill du ansöka om stöd i hemmet kan du också söka stöd direkt via vår e-tjänst eller genom att skriva ut en ansökningsblankett och skicka in till kommunen.

Ansökan om stöd i hemmet (e-tjänst/blankett)

Saemiengïele voeresehoksesne

Staaren tjïelte edtja faaledh dïsse gie dagkerem nuepiem vaajta, abpe jallh biehkine servicem jïh hoksem åadtjodh mah voeresehoksen faaleldahkemieresne dejstie barkijistie gïeh saemien gïelem maehtieh. Tjïelte edtja aaj faaleldahkemieresne dej voeresi daerpiesvoeth hoksedh dej kulturellen identiteetem gorredidh.

Samiska i äldreomsorgen

Östersunds kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Kommunen ska också inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Våra utförare av hemtjänst

Du som har hemtjänst i Östersunds kommun kan fritt välja utförare av all hemtjänst. Du som bor på landsbygden kan enbart välja utförare av servicetjänster. Det är Östersunds kommun som sköter all personlig omvårdnad utanför Östersunds tätort.

Här presenteras alla utförare av hemtjänst som godkänts av Östersunds kommun. Vid varje utförare finns symboler som berättar vilka tjänster som utföraren erbjuder. Du kan själv välja vilken utförare du vill för de olika tjänster du blivit beviljad. Du kan exempelvis välja service­tjänster från en utförare och personlig omvårdnad från en annan utförare.

Symbolförklaring

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård

= Personlig omvårdnad och
hemsjukvård

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE

= Personlig omvårdnad

Symbol för avlösning i hemmet

= Avlösning i hemmet

Symbol för ledsagarservice

= Ledsagning

Symbol för servicetjänster

= Servicetjänster

Utförlig symbolförklaring

illustration av ett hjärta med ett plus i

Personlig omvårdnad och hemsjukvård

Denna symbol berättar att företaget erbjuder personlig omvårdnad och hemsjukvård. Det kan handla om att få hjälp med personlig hygien, påklädning och stöd kring måltider. Det kan också handla om att få sitta och prata en stund eller få hjälp med att komma ut i friska luften.

Hemsjukvård innebär att du kan få stöd med exempelvis medicinering, omläggning av sår och rehabilitering. Symbolen som innehåller hjärta med ett plus betyder att utföraren har egen legitimerad sjukvårdspersonal

Illustration av ett hjärta

Personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder personlig omvårdnad precis som i beskrivningen ovanför.

Utföraren erbjuder också hemsjukvård som i beskrivningen ovan men saknar egen legitimerad sjukvårdspersonal. De uppgifter som kräver legitimerad sjukvårdspersonal utförs därför av legitimerad personal från kommunens Hälsofrämjande enhet - HFE.

Illustration av ett hus

Avlösning i hemmet

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder avlösning i hemmet. Du som är anhörigvårdare kan få tillfällig avlösning. Personal från hemtjänsten tar då tillfälligt hand om din närstående i hemmet.

På så sätt kan du som är anhörigvårdare få möjlighet att besöka vänner, göra ärenden, delta i aktiviteter eller helt enkelt få egen tid för dig själv. Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad.

Illustration av hand

Ledsagning

Denna symbol berättar att utföraren erbjuder ledsagning. Du kan beviljas ledsagning om du har svårt att ta dig iväg på egen hand för att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Det kan exempelvis handla om att ta en promenad, gå på bio eller göra en utflykt. Du kan få ledsagning i högst fem timmar per tillfälle. Ledsagning är avgiftsfri.

Illustration på hink och golvmopp

Servicetjänster

Denna symbol berättar att företaget erbjuder servicetjänster. I servicetjänsterna ingår hjälp med städning, klädtvätt, byte av sängkläder, ärenden och inköp. Här ingår också så kallade fixarjänster som exempelvis; att sätta upp tavlor, byta gardiner och glödlampor.

Så väljer du utförare

Vilka utförare du kan välja mellan beror på var du bor och vilket stöd du behöver.
Kommunen har samma kvalitetskrav på alla godkända utförare. Du kan välja olika utförare för olika tjänster.

Här hittar du en översikt som visar vilka utförare av servicetjänster som finns att välja på där du bor

Du som beviljas hemtjänst för första gången får välja utförare när du fått ditt bistånds­beslut. Din biståndshandläggare kan ge dig information om vilka utförare du kan välja mellan. Du kan få stöd och vägledning i ditt val av din biståndshandläggare men du ska själv göra ditt val.

När du har meddelat vilken utförare du vill ha tar din biståndshandläggare kontakt med din valda utförare. Utföraren kontaktar sedan dig och tillsammans gör ni upp hur du vill ha din hjälp utförd.

Om jag inte kan eller vill välja då?

Om du inte vill eller kan välja så utser kommunen en av de godkända utförarna till dig, utifrån en turordningslista.

Blir det någon skillnad i hjälpen jag får?

Det beslut om bistånd som du får från Östersunds kommun är detsamma oavsett vilken utförare du väljer.

Vad händer om jag är missnöjd med mitt val?

Du kan byta utförare när du vill. Ta kontakt med Kundcenter 063-14 30 00 eller med kommunens biståndshandläggare.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Har du fler frågor som du inte får svar på här. Då kan du vända dig till hemtjänst­personalen eller ring Kundcenter 063-14 30 00.

Utförare som erbjuder både servicetjänster och personlig omvårdnad

Allegio Omsorg AB

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE
Symbol för avlösning i hemmet
Symbol för ledsagarservice
Symbol för servicetjänster

Allegio erbjuder personlig omsorg, avlösning i hemmet, ledsagning och servicetjänster inom Östersunds stad, Lugnvik, Torvalla, Frösön.

Mer om Allegio Pdf, 614.4 kB.


Till Allegios hemsida

Forenede Care AB

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE
Symbol för avlösning i hemmet
Symbol för ledsagarservice
Symbol för servicetjänster

Forenede Care Hemvård Norr erbjuder avlösning i hemmet, ledsagning, servicetjänster och personlig omvårdad inom Östersunds stad, Lugnvik, Torvalla, Frösön.

Vi erbjuder dessutom servicetjänster från Ope, Brunflo och hela Annersia.

Mer om Forenede Care Pdf, 246.9 kB.


Till Forenede Cares hemsida

Lanterna vård och omsorg AB

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård med HFE
Symbol för avlösning i hemmet
Symbol för ledsagarservice
Symbol för servicetjänster

Är ett hemtjänstföretag som erbjuder avlösning i hemmet, ledsagning och personlig omvårdad inom Östersunds stad, Lugnvik, Torvalla, Frösön.

Dessutom erbjuder vi servicetjänster i hela Östersunds kommun.

Mer om Lanterna vård och omsorg AB Pdf, 650.3 kB.

Utförare av personlig omvårdnad

Östersunds kommun

Symbol för personlig omvårdnad och hemsjukvård
Symbol för avlösning i hemmet
Symbol för ledsagarservice

Östersunds kommuns egen hemtjänst erbjuder avlösning i hemmet, ledsagning, personlig omvårdad och hemsjukvård inom hela Öster­sunds kommun.

Mer om Östersunds kommun Pdf, 526.7 kB.

Utförare av servicetjänster och ledsagning

Nattens Änglar

Symbol för servicetjänster
Symbol för ledsagarservice

Företaget har två anställda som erbjuder servicetjänster på ”annersia”, Brunflo med byar, Östersund och Frösön. Vi utför även ledsagning inom Område Staden.

Mer om Nattens Änglar Pdf, 676.9 kB.

Utförare av servicetjänster

Jämtlands Senioruthyrning

Symbol för servicetjänster

Jämtlands Senioruthyrning har uppnått sitt kapacitetstak, och kan inte ta emot nya ärenden för närvarande.

Jämtlands Senioruthyrning utför servicetjänster i hela Östersund och Frösön.

Mer om Jämtlands Senioruthyrning Pdf, 389.4 kB.


Hemsida för Jämtlands Senioruthyrning

Pressateljén städ och tvätt

Symbol för servicetjänster

Företaget som har cirka 60 anställda erbjuder servicetjänster inom hela Östersund, Frösön, Brunflo, Fåker och Annersia.

Mer om Pressateljén städ och tvätt Pdf, 223.3 kB.

Hemsida för Pressateljén städ och tvätt

Midcare Städ

Symbol för servicetjänster

Mellan måndag 3 juni och tisdag 20 augusti kan Midcare inte ta emot nya servicetjänstärenden.

Midcare Städ är ett lokalt Östersunds­företag som utför servicetjänster i hela Östersunds kommun.

Mer om Midcare Städ Pdf, 392.6 kB.


Hemsida för Midcare städ

Just nu genomför vi en översyn av kommunens jämförelsetjänst. När vi kvalitetssäkrat den kommer den att publiceras här igen.

Avgifter för hemtjänst

Du betalar samma avgift för den hemtjänst du får oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften styrs av vilken inkomst du har.

Avgifter för hjälp i hemmet

Kontaktman 

Alla som får hemtjänst i Östersunds kommun har en egen kontaktman bland personalen. Det är till kontaktmannen du i första hand vänder dig för frågor eller vid problem.

En kontaktman ska bidra till ökad trygghet för den som får stöd och för de anhöriga. Varje enskild person har en genomförandeplan. Den talar om vilken form av stöd man har beviljats samt när och hur stödet ska ges. Kontaktmannen ska se till att genomförandeplanen följs.

Kvalitetskrav på alla utförare

För att bli godkänt utförare av hemtjänst i Östersunds kommun måste man uppfylla en lång rad kvalitetskrav.

Några av kraven

Några viktiga kvalitetskrav är:

  • Du har rätt till en kontaktman, som ska fungera som en länk mellan dig, närstående/företrädare och övrig personal. Om det inte fungerar mellan dig och din kontaktman har du möjlighet att byta kontaktman.
  • Du ska få en genomförandeplan där det står nedskrivet vilka tider och på vilket sätt du ska få stöd och hjälp. Du eller din företrädare ska vara delaktig när planen upprättas. På så sätt kan du påverka när och hur du får hjälp. Genomförandeplanen ska vara upprättad inom två veckor från det att du börjar få hemtjänst. Där ska stå vad som är viktigt för dig när du får din hjälp utförd. Exempelvis hur många olika personer som du kan ta emot och hur meningsfulla aktiviteter ska tillgodoses.
  • Du ska få hjälp på avtalad tid. Avviker det mer än 30 minuter från avtalad tid ska du snarast meddelas detta.

Kraven här ovan ingår i Östersunds kommuns värdighetsgarantier.

Våra värdighetsgarantier

Lämna synpunkter

Du har alltid rätt att lämna synpunkter eller klagomål om du tycker att något inte fungerar med det stöd du får. Det finns flera olika sätt att tala om vad du tycker.

Lämnar beröm, klagomål och idéer

Sidan uppdaterad 2024-05-31