Se över din hemförsäkring

Om andra personer har nyckel till din bostad kan du behöva komplettera hemförsäkringen med en tilläggsförsäkring för att hemförsäkringen ska gälla. I de flesta fall behöver du inte det. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du behöver tillägget eller inte. Även föräldrar med barn som bor på elevhem bör se över sin hemförsäkring.

Du ansvarar själv för att teckna din hemförsäkring. Kommunen har ingen försäkring som går in i det fall du saknar egen hemförsäkring. En hemförsäkring ger dig också ansvarsskydd. Det innebär att du kan få ersättning för kostnader om du råkar skada andras egendom. Kontakta ditt försäkringsbolag så får du mer information.

Däremot har kommunen en olycksfallsförsäkring för alla som bor, vistas eller tillhör:

  • LSS-boende
  • Särskilt boende
  • Elevhem
  • Korttidsvistelse
  • Anhörigavlösning
  • Daglig verksamhet
  • Personlig assistans

Kommunens olika försäkringar

Sidan uppdaterad 2024-05-23